ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - Φ.Ε.Κ. 

_________________________________________________________________________________
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
   
_______________________________________________________________________
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
_______________________________________________________________________
Κανονισμός αρ. 230/2012 (ΦΕΚ Α΄73/9-4-2012) 
"Περί Εφημερίων και Διακόνων"

________________________________________________________________________________
ΝΟΜΟΣ 5383/1932 (ΦΕΚ Α' 110) 
«Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» 
 
_______________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4387/2016

ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

_______________________________________________________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: