ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Πηδάλιο της Εκκλησίας: οι ιεροί κανόνες των Αποστόλων, των Συνόδων και των Πατέρων. 
Αρχείο pdf, σε δύο μορφές, μία πλήρη και ογκώδη, και άλλη διαιρεμένη σε πολλά μικρά αρχεία.

Πηγή: www.anthologia.gr
_______________________________________________________________

ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΤΟΠΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
 Ἱεροὶ Κανόνες ὑπὸ Ἁγίων Πατέρων
(Σύνοδοι, Διατάξεις, Ἐρωτήσεις-Ἀποκρίσεις, Ἐπιστολαί)


_________________________________________________________________Δεν υπάρχουν σχόλια: