ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. α. του Καταστατικού:  

"Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι έγγαμοι ή άγαμοι Ιερείς ή Διάκονοι των Ιερών Ναών της Ελλάδος". 

1) Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ι.Σ.Κ.Ε.: iske1890@gmail.com και να καταθέσετε το ποσό των 15 € (δεκαπέντε ευρώ) ως εγγραφή-συνδρομή στον τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι του Ι.Σ.Κ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με IBAN: GR7401100650000006529600287 αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκετε.

2) Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας και το ποσό των 15 € στον Ταμία του Ι.Σ.Κ.Ε. στη διεύθυνση: 

π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ  
Ταμία ΙΣΚΕ    
Θεοφανοπούλου 33  Άργος 
Τ.Κ. 21 231 

Για επιβεβαίωση επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον Ταμία στο τηλ. 6946193648 


Δεν υπάρχουν σχόλια: