ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ.Θ.: 8150     10210 ΑΘΗΝΑ


Πρόεδρος Email: pap-geo1@otenet.gr      Τηλέφωνο: 6945298002

Εκπρόσωπος Τύπου Email: kallimasiachios@yahoo.gr  Τηλέφωνο: 6972713106


Δεν υπάρχουν σχόλια: