ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟ 2015 μ.Χ.


Ἀπολυτίκιον Περιτομῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Μεγάλου Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: