ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Νέο Δ. Σ. στον Ιερατικό Σύνδεσμο Κληρικών Αργολίδος
ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
           Ι.Σ.Κ.Α

ΑΡΓΟΣ 18/1/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00 στο γραφείο του Ιερού Ναού Αγ. Πέτρου Άργους συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Αργολίδος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιανουαρίου 2018 με τριετή θητεία κατόπιν προφορικής προσκλήσεως του λαβόντος τους περισσοτέρους ψήφους π. Μιχαήλ Μετζάκη.

Αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία τα επτά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: π. Μιχαήλ Μετζάκης

Αντιπρόεδρος: π. Σταύρος Παράσχος

Γραμματέας: π. Κωνσταντίνος Σέρρος

Ταμίας: π. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου.

Μέλη: π. Βασίλειος Δέδες

π. Βασίλειος Γκολέμης

π. Εμμανουήλ Ντάκαρης

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Α π. Μιχαήλ Μετζάκης συνεχάρη πάντα τα εκλεγέντα μέλη, στα οποία ευχήθηκε καλή συνεργασία και Ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός να τους δυναμώνει για να υπηρετούν με συλλογική ευθύνη και ανιδιοτέλεια, την πρόοδο του Ιερατικού Συνδέσμου προς ωφέλεια του εφημεριακού κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: