ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Κατανομή εκατόν ενενήντα (190) θέσεων μονίμων κληρικών

ΘΕΜΑ: «Κατανομή εκατόν ενενήντα (190) θέσεων μονίμων κληρικών» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:
....................................................................................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Κατανέμουμε τις εκατόν ενενήντα (190) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2017, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./179/39553/19-12-2017 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων, της Χώρας λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως: 

Α) Εκκλησία της Ελλάδος: εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις εκ των οποίων οι 14 κατανέμονται στις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 5892/2750/29-12-2017 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Β) Εκκλησία της Κρήτης: δέκα τρεις (13) θέσεις, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ. 31/16-01-2018 επισυναπτόμενο έγγραφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Γ) Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου: επτά (7) θέσεις. 
1) Ιερά Μητρόπολη Ρόδου: Δύο (2). 
2) Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου: Μία(1). 
3) Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου: Δύο (2). 
4) Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας: Μία (1). 
5) Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου και Χάλκης: Μία (1).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Το πλήρες κείμενο εδώ
Η απόφαση εδώ
Το ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: