ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Δελτίο τύπου Ι.Σ.Κ.Ε. 2ας Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε σήμερα Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 σε συνέδρια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους - Μυκηνών μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιερού Συνδέσμου την οποία απεδέχθησαν τα μέλη.

Στη σημερινή συνεδρίαση το Δ.Σ. απασχόλησαν θέματα που αφορούν το Εφημεριακό Κλήρο της Πατρίδος μας, καθώς και θέματα που αφορούν την Ελληνική κοινωνία.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων συζήτησε το σημαντικό θέμα του μεταναστευτικού (αθρόα και ανεξέλεγκτη έλευση των αλλοδαπών) και τους κινδύνους πού εγκυμονεί αυτό, εκδίδοντας ταυτόχρονα ανακοινωθέν, για το σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο και θα αποσταλεί αρμοδίως σε συγκεκριμένους Εκκλησιαστικούς και Πολιτικούς Φορείς.

Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν οι αλλαγές τις οποίες αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Κανονισμό περί Εφημερίων & Διακόνων ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι οι Εφημέριοι της καθ’ ημάς Αγίας Εκκλησίας.

Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το Εθνικό θέμα της Μακεδονίας και την επαίσχυντο συμφωνία των Πρεσπών, την οποία ευελπιστούν ότι οι Έλληνες Βουλευτές αφουγκραζόμενοι την οργή του λαού θα την καταψηφίσουν. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να επισκεφτεί τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής για να ακούσει τις προθέσεις τους σχετικά με την πολυσυζητημένη αναθεώρηση του Συντάγματος και εν όψει των επερχομένων Βουλευτικών εκλογών και να ενημερώσει σχετικά τα μέλη τους ως Έλληνες πολίτες..

Τέλος το Δ.Σ. συμφώνησε, μετά την καλή έκβαση που είχαν οι προσεγγίσεις του με αρκετούς Αρχιερείς και την εγγραφή των Κληρικών των Μητροπόλεων τους στον Ιερό Σύνδεσμο, να συνεχίσουν με επισκέψεις σε άλλες Μητροπόλεις για τον ίδιο λόγο.

Εκ του Γραφείου Τύπου.

 Από το Συλλείτουργο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Πέτρου Άργους, που προηγήθηκε της συνεδρίασης του Δ. Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: