ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Σε ευχάριστο κλίμα η συνάντηση Δαρκούς Ιεράς Συνόδου και Δ.Σ. Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου:

"Κατόπιν αιτήματος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) ο Μακαριώτατος και τα Μέλη της ΔΙΣ υποδέχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 9ης Ιανουαρίου τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα. Κατά την συνάντηση ετέθησαν διάφορα θέματα και προβληματισμοί."

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: