ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Χριστός Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη!


Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια: