ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (1)

Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. και ένα συμβάν προ μηνών, έδωσαν το έναυσμα για την προσπάθεια σπουδής της ιστορίας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος μέσα από τις υπάρχουσες πηγές. 

Η πρώτη αναζήτηση έγινε, που αλλού, στο διαδίκτυο, με πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η δεύτερη στις υπάρχουσες γραπτές πηγές, τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου.

Το πρώτο διαδικτυακό εύρημα ήταν στη σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα "Εκκλησία Εθναρχούσα και Εθνική μέσα από τη Σύναξη των Πρεσβυτέρων και τον Ιερό Σύνδεσμο της Εκκλησίας της Ελλάδος (1870-1922)" διαβάζουμε για τις απαρχές και την ίδρυση του Ιερού μας Συνδέσμου:

"Είκοσι χρόνια μετά την ανακήρυξη της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε το 1870 την πρώτη καταστατική ένωση των κληρικών της Αθήνας, εν μέσω μειζόνων γεγονότων."
..........
"Η μελέτη της πρώτης αυτής καταστατικής ένωσης δείχνει ότι η όλη κίνηση ήταν συνδεδεμένη με τους στόχους που οριοθετούσε το εθνικό μας κέντρο, η Αθήνα ......
Επιδίωξη επίσης του πρώτου καταστατικού ήταν η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στον κλήρο και η ανάπτυξη των κατηχητικών σχολείων. Στην όλη προσπάθεια που δεν ευοδώθηκε πρωτοστάτησαν επίλεκτα μέλη του εθνικού μας κέντρου, μεταξύ δε αυτών και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ο αποκλεισμός των αγάμων κληρικών και η ευαισθησία του Αθηνών Θεόφιλου, για την υπέρβαση των εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών του από την κίνηση, επέφερε το τέλος της."

"Ο Γερμανός Καλλιγάς γενόμενος, παρά τις αντιδράσεις, Αθηνών από τον Τρικούπη, λίγο μετά την εκλογή του, το 1890 προχώρησε στη δεύτερη καταστατική ένωση των κληρικών της Αθήνας, με σκοπό να ανακουφίσει τον κλήρο από την οικονομική δυσπραγία και να τον βοηθήσει στην ανάπτυξη του χαμηλού μορφωτικού του επιπέδου. Δημιούργησε τον «Κανονισμό του εκκλησιαστικού συλλόγου «Ιερός Σύνδεσμος». Πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου είναι ο εκάστοτε Αθηνών, το δε οκταμελές συμβούλιο εκλέγεται από τους κληρικούς –μέλη του Συνδέσμου. Μέσα από ένα ταμείο εισφορών, κυρίως από τους ίδιους τους κληρικούς, ο Γερμανός προσπάθησε για την οικονομική και μορφωτική αναβάθμιση του κλήρου. Η Μητρόπολη Αθηνών, όπου ο Σύνδεσμος είχε γραφεία και αίθουσα ομιλιών, κατέστη το κέντρο των κληρικών. Η έκδοση της εφημερίδας «Ιερός Σύνδεσμος» είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά η Εκκλησία της Ελλάδος απόκτησε δικό της δημοσιογραφικό όργανο που εκδόθηκε για πρώτη φορά την 17η Νοεμβρίου 1894. 
Η αιφνίδια και απροσδόκητη εκδημία του Γερμανού και η επακολουθήσασα παραίτηση με τα «Ευαγγελικά» το 1901 του Προκοπίου Β’, έφεραν το 1902 Μητροπολίτη Αθηνών το Θεόκλητο. Το επόμενο έτος υπέβαλε, χωρίς αποτέλεσμα, στην κυβέρνηση Δεληγιάννη δύο νομοσχέδια για τη βελτίωση της οικονομικής και πνευματικής κατάστασης του κλήρου. Το 1906 προχώρησε στο «Καταστατικό του εν Αθήναις εκκλησιαστικού συλλόγου «Ο Ιερός Σύνδεσμός». Πρόκειται για αναθεώρηση στο καταστατικό του Γερμανού, με τους ίδιους κατ’ ουσίαν σκοπούς και κάπως αυξημένες τις αρμοδιότητες του Αθηνών, που παρέμεινε πρόεδρος του Συνδέσμου.
....................
"Το Μάιο του 1922 έχουμε αναθεώρηση στο καταστατικό του Ιερού Συνδέσμου και τον Ιούνιο τη συγκρότηση της Παγκληρικής, που περιλαμβάνει τους τοπικούς συνδέσμους των κληρικών. Ο Αθηνών είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Παγκληρικής, που διοικείται από διοικητικό συμβούλιο κληρικών, εκλεγόμενο από εκπροσώπους του συνόλου των συνδέσμων της Παγκληρικής. Στον Ιερό Σύνδεσμο ο Αθηνών έχει την εποπτεία, ως πρόεδρός του και η δυνατότητα της σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης. Ουσιαστικές όμως είναι και οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου, με πρώτο τον αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Παπανδρέου, που είναι και πρόεδρος της Παγκληρικής."

Συν Θεώ, σε επόμενες αναρτήσεις θα δούμε κι άλλες ψηφίδες της ιστορίας του Συνδέσμου μας μέσα από το δημοσιογραφικό του όργανο και άλλα κείμενα της ίδιας εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: