ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Η Αξιολόγηση των κληρικών και η νομιμότητα της σχετικής εγκυκλίου 2932/16-10-2012.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε. 21/2/2013 

Η Αξιολόγηση των κληρικών και η νομιμότητα της σχετικής εγκυκλίου 2932/16 -10-2012. 

Αγαπητοί αδελφοί,

Συμπρεσβύτεροι και Συνδιάκονοι, 

Είναι γνωστό ότι ο Ι Σ Κ Ε , δεν είναι απλώς ένα συνδικαλιστικό όργανο, όπως ορισμένοι Αρχιερείς θέλουν να νομίζουν ή να θεωρούν. Ο Ι Σ Κ Ε είναι ένα παλαιό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, νομοθετημένο στον Καταστατικό της Χάρτη Ν. 590/ 1977. 

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και των ενεργειών του , από δεκαετίες και πλέον είναι η προάσπιση των βιοτικών αναγκών ( και όχι μόνον) του Εφημεριακού κλήρου, άμεσα και παράλληλα και σε συνεργασία προς τις εκάστοτε ενέργειες της Ιεράς Συνόδου. 

Η μισθοδοσία του ι. κλήρου έχει περάσει από πολλά στάδια και τελευταία επί ενιαίου μισθολογίου , η μισθοδοσία ακολουθούσε την μισθοδοσία των Δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά για να γίνει αυτή η εξομοίωση θα έπρεπε κάθε φορά να συνυπογράφουν οι 3 υπουργοί (Εσωτερικών, Οικονομίας και Παιδείας). 

Εμείς είχαμε πάντοτε το πάγιο αίτημα, να καταργηθεί αυτή η κατάσταση και να ενταχθούμε στο μισθολόγιο νομοθετημένα, ώστε να μην χρειάζονται οι υπογραφές των 3 υπουργών και αυτόματα να έχουμε τις σχετικές με τους Δημοσίους υπαλλήλους αποδοχές. 

Aυτό υλοποιήθηκε και έγινε πραγματικότητα με τον τελευταίο Νόμο 4024/2012 (ΦΕΚ 226/27-10- 2011 τευχ. Α!). 

Έτσι και οι κληρικοί συμπεριελήφθησαν στον ανωτέρω νόμο, ακολουθώντας την διαδικασία περί Δημοσίων υπαλλήλων και των προαγωγών τους ή της εξέλιξής τους. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το γεγονός, ότι οι ισχύοντες βαθμοί και τα κλιμάκια του Δημοσίου, που αφορούν τους Δ.Υ. θα πρέπει να ισχύσουν και για τους Κληρικούς. Δηλαδή ο τρόπος εξέλιξης στη νέα αυτή πραγματικότητα να είναι αντίστοιχη με των Δ.Υ. 

(Παρενθετικά θα πρέπει να πώ ότι έπαυσαν οι κληρικοί να διακρίνονται σε Α, Β, Γ, και Δ κατηγορίες, και ο χαρακτηρισμός βάσει των προσόντων γίνεται όπως και στο Δημόσιο, δηλ. ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 

Ο τρόπος λοιπόν της εξέλιξης, θα είναι η αξιολόγηση του κάθε κληρικού, όπως ισχύει και γιά την αξιολόγηση του κάθε δημοσίου υπαλλήλου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 που το Δ.Σ. του ΙΣΚΕ είχε επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, έγινε λόγος και για την αξιολόγηση των κληρικών, και μας είπε ότι είναι προβληματισμένος, διότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, όσον το δυνατόν αδιάβλητος και αξιόπιστος. 

Εμείς ως Δ.Σ. του ΙΣΚΕ θέσαμε τον εαυτό μας στην διάθεσή του, για συνεργασία επάνω σε έναν τρόπο αξιολόγησης αδιάβλητο, αξιόπιστο και κυρίως αποδεκτό από τους αξιολογουμένους. 

Και ενώ περιμέναμε να μας καλέσουν ώστε να συμβάλλουμε με τις γνώμες μας και τις γνώσεις μας στον τρόπο αξιολόγησης, μετά από ένα μήνα περίπου στις 16-10-2012 η Σύνοδος έβγαλε και απέστειλε την υπ’ αριθ. 2932 εγκύκλιο « Περί του εντύπου της Εκθέσεως αξιολογήσεως των Εφημερίων και Διακόνων και του τρόπου συμπληρώσεως αυτής». 

Σας κάνω γνωστό (παρενθετικά) ότι στους Εκπαιδευτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους εκλήθησαν τα συνδικαλιστικά τους όργανα να εκφέρουν τις απόψεις τους, πράγμα που δεν έκανε η Ι.Σύνοδος, κατά την πάγια αντιεκκλησιαστική και αντιδημοκρατική πρακτική των Επισκόπων. 

Δυστυχώς, η όλη διαδικασία περί αξιολόγησης των κληρικών, όπως αναφέρεται στην εν λόγω εγκύκλιο, είναι προχειρότατη, νομικά απαράδεκτη και ηθικά επιλήψιμη. Παρεπιπτόντως σας λέω ότι στο Υπουργείο που την έστειλαν για να υπογραφεί, γελούσαν, όπως με πληροφόρησαν. 

Ο ΙΣΚΕ έστειλε τις απόψεις του για την εγκύκλιο στην Σύνοδο, η οποία δεν γνωρίζω τι είπε. 

Στόχος και σκοπός της όλης διαβλητής διαδικασίας, είναι να διασφαλιστεί η μονοκρατορία του Επισκόπου. 

Η όλη διαδικασία μπορεί να αποβεί άκαρπη, εάν ο Μητροπολίτης έχει διαφορετική γνώμη από τους αξιολογητάς, με αποτέλεσμα να βάλει όποια βαθμολογία θέλει αυτός. 

Και αμέσως έρχομαι στα επί μέρους προβλήματα της 2932 εγκυκλίου . 

1. Στην παράγραφο 1 της εγκυκλίου αναφέρεται ότι ο Αρχιερατικός επίτροπος ( στο δεύτερο μέρος της αξιολόγησης) και ο Πρωτοσύγκελος ή Γεν. Αρχιερατικός επίτροπος ( στο τρίτο μέρος της αξιολόγησης) αξιολογούν. 

Ερώτημα: Οι κατέχοντες τις θέσεις αυτές τις κατέχουν κατόπιν αξιολογήσεως ή είναι διορισμένοι (δοτοί) ευνοιοκρατικά από τον εκάστοτε Μητροπολίτη? 

2. Στην παράγραφο 1 (εδαφ.2) Το Μητροπολιτικό συμβούλιο λειτουργεί ως υπηρεσιακό συμβούλιο 

Ερώτημα: Είναι δυνατόν ένας επίτροπος, μη εκλεγμένος, ένας υπάλληλος ΔΟΥ, 2 παπάδες υπάλληλοι των γραφείων της Ι. Μητροπόλεως να αποτελούν υπηρεσιακό συμβούλιο, χωρίς να είναι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, χωρίς την παρουσία αιρετών εκ μέρους των εφημερίων? 

Δεν είναι σαφείς οι αρμοδιότητες του Μητροπολιτικού συμβουλίου? Πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως υπηρεσιακό συμβούλιο κρίσεων και προαγωγών? 

3.  Στην παράγραφο 1 ( εδάφ.3) Αναφέρεται η εγκύκλιος στην απόδοση του αξιολογουμένου στα Γενικά εφημεριακά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται από τους Ι. Κανόνες, Κανονισμούς, και Εγκυκλίους της Ι. Συνόδου. 

Ερώτημα : Ποιούς Ι. Κανόνες, Κανονισμούς και Εγκυκλίους έλαβαν υπ’ όψιν? 

Είναι δυνατόν τα μέλη που συνθέτουν το Μητροπολιτικό συμβούλιο να γνωρίζουν όλα αυτά, εκτός του Μητροπολίτη? Πως θα κρίνουν και πως θα βαθμολογήσουν? 

4.  Στην παράγραφο 1 (εδαφ.3) Επιμόρφωση από πιστοποιημένους φορείς 

Ερώτημα : Είναι δυνατόν? Μπορεί να ισχύει αυτό για μικρές και απομακρυσμένες Μητροπόλεις? Για ιερείς Γ και Δ κατηγορίας? Είναι πιστοποιημένος φορέας μία ομιλία που θα γίνει και θα την παρακολουθήσουν ή μία ιερατική σύναξη? Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται προγραμματισμός ενιαύσιος σε κάθε Μητρόπολη? Με εξειδικευμένους εκκλησιαστικούς παράγοντες? 

5. Στην παράγραφο 1 ( εδαφ.4) Αναφέρεται ότι κατά της αποφάσεως του Μητροπολιτικού συμβουλίου για την περί βαθμολογικής προαγωγής ή μη του Εφημερίου, δικαιούται ο εφημέριος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Δ.Ι.Σ. η οποία εκδικάζεται, μετά από γνωμοδότηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών ζητημάτων. 

Ερώτημα : Με το χέρι στην καρδιά εγώ λόγω πείρας σας λέω ότι δεν πρόκειται κανείς να δικαιωθεί. Μάλιστα μέσα σ’αυτή τη γραφειοκρατία θα χαθεί το δίκαιο του προσφεύγοντος. Αλλά και εάν τυχόν δικαιωθεί κάποιος γιατί έχει τον «τρόπο του» , εάν έχει συμπληρωθεί το 30% για την προαγωγή, ο προσφεύγων κληρικός θα πάρει την προαγωγή? Κάποιος άλλος θα την χάσει? 

6. Στην παράγραφο 3 υπάρχει το ερώτημα, ποια δυνατότητα έχουν οι σύμφωνα με την εγκύκλιο αξιολογητές να αξιολογήσουν? 

7. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται η προσωπική βαθμολογία που θα βάλει στον εαυτό του ο αξιολογούμενος. 

Ερώτημα : Μήπως αυτό είναι άτοπο? Διότι με διευκρινιστική απάντηση του π. Χερουβείμ Βελέτζα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Μήπως είναι προτιμώτερο ο αξιολογούμενος να κάνει μία έκθεση για τον εαυτό του και τις δραστηριότητές του? 

8. Στο δεύτερο μέρος της η αξιολόγηση γίνεται από τον Αρχιερατικό επίτροπο. 

Ερώτημα : Ο Αρχιερατικός επίτροπος αξιολογήθηκε για την διοικητική θέση που κατέχει? Υπήρξε προκήρυξη της θέσεως? Δεν μπορεί λοιπόν να αξιολογεί διότι είναι διορισμένος ( δοτός), σύμφωνα με υποκειμενικά κριτήρια και με την επιθυμία του Αρχιερέως. Ιδιαίτερα δε δεν μπορεί να αξιολογήσει διότι δεν έχει ο ίδιος αξιολογηθεί για το σκοπό αυτό. 

9. Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι βαθμολογείται ο κληρικός στα Γενικά εφημεριακά καθήκοντα, όχι μόνον ως προς την απόκτηση τίτλων σπουδών, αλλ’ ως γνώση και βίωση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. 

Ερώτημα : Ποιος θα το κάνει? Τα πράγματα εδώ δεν είναι μετρήσιμα αλλά εντελώς υποκειμενικά. Τι σημαίνει εκκλησιαστική εμπειρία για τον ένα αξιολογητή ? Τι για τον άλλον? Τι γιά το Μητροπολιτικό συμβούλιο? Πως αυτά θα έχουν το στοιχείο της αντικειμενικότητας? 

10. Στην παράγραφο 10 αναφέρονται οι καινοτόμοι ποιμαντικές μέθοδοι, ιεραποστολική δραστηριότητα κ.λ.π. 

Ερώτημα : Η ιεραποστολική διάθεση είναι οι εκδρομές των ενοριτών? Η δημιουργία ομάδων ποδοσφαίρου των Κατηχητικών κ.λ.π. Άρα γε αυτό είναι το έργο του εφημερίου ως ποιμένος? ΄Η είναι το κηρύσσειν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και η θεραπεία πάσης νόσου και πάσης μαλακίας εν τω λαώ? Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε την Εκκλησία Φολκλόρ και πολιτιστικές δραστηριότητες? Είναι αυτό ποιμαντικό έργο? Μέσα σ’αυτά που βρίσκεται το εκκλησιαστικό γεγονός , η σωτηρία, ο ερχομός της Βασιλείας, η όγδοη ημέρα κ.λ.π. 

11. Στην παράγραφο 11 αναφέρεται ότι το πρώτιστο που βαθμολογείται είναι η συμπεριφορά και συνεργασία με τον επιχώριο Μητροπολίτη κ.λ.π. 

Ερώτημα : Αυτή η εξιδανίκευση του Μητροπολίτη μήπως είναι υπερβολική? Διότι είναι γνωστές και ακούγονται πολύ απαράδεκτες συμπεριφορές Μητροπολιτών εναντίον κληρικών. Υπερβάσεις εξουσίας, κατάχρηση εξουσίας, σωρείες παρανομιών, διότι πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Άρα γε καλή συμπεριφορά και συνεργασία έχει όποιος βγάζει περισσότερα χρήματα στην ενορία του και πληρώνει αναλόγως και την Μητρόπολη και δεν λαμβάνεται υπ’όψιν η πνευματική εργασία που μπορεί να γίνεται? 

12. Στην παράγραφο 15 αναφέρεται ότι σε περίπτωση υποψίας μεροληψίας εκ μέρους του αξιολογητή, ο Μητροπολίτης ορίζει κληρικό με αυξημένα εχέγγυα. Και αυτά θεωρούνται ότι τα έχουν οι κληρικοί που είναι μέλη του Επισκοπικού δικαστηρίου ή οι εφημέριοι που είναι μέλη του Μητροπολιτικού συμβουλίου. 

Ερώτημα : Είτε τα 2 μέλη του Επισκοπικού Δικαστηρίου, είτε τα μέλη του Μητροπολιτικού συμβουλίου, δεν είναι δοτά (διορισμένα) σύμφωνα με την επιθυμία και την εύνοια του Αρχιερέως? Πως λοιπόν μπορεί να έχουν τα εχέγγυα της αμεροληψίας? Πολλώ δε μάλλον, όταν ο Μητροπολίτης (και έχω ζωντανό παράδειγμα) βάζει έναν νεαρό Αρχιμανδρίτη με 10 χρόνια υπηρεσίας και βαθμό Ε.’ (Πέμπτο), χωρίς να είναι Αρχιερατικός Επίτροπος ή Πρωτοσύγκελος να αξιολογήσει κληρικούς με 40 χρόνια υπηρεσίας που από τον Β! βαθμό θα πάνε στον Α!. Δηλαδή ο κατώτερος θα βαθμολογήσει τον ανώτερο. Άραγε αυτό έχει κάποια νομιμότητα? Οι δικαστές, αν γίνει προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια θα γελάνε. 

13. Στην παράγραφο 19 αναφέρεται ότι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, επέχει θέσιν υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται ποιοί και πόσοι κληρικοί θα προαχθούν. 

Ερώτημα : Είναι δυνατόν το Μητροπολιτικό συμβούλιο βάσει των νόμων και των αρμοδιοτήτων του που το διέπουν να επέχει θέσιν υπηρεσιακού συμβουλίου προαγωγών, χωρίς να αποτελείται από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι θα έχουν αξιολογηθεί για το σκοπό αυτό και χωρίς αιρετούς από τους αξιολογουμένους? 

Τελευταία και επειδή οι συντάξαντες την περί αξιολόγησης εγκύκλιο μπερδεύτηκαν, βγάζουν ανακοινώσεις «διευκρινιστικές», τις οποίες υπογράφει κάποιος π. Χερουβείμ Βελέντζας, οι οποίες επιτείνουν τα προβλήματα του τρόπου αξιολόγησης. 

Π.Χ. Ερ. Μπορεί ένας απλός εφημέριος να αξιολογήσει τον Αρχιερατικό επίτροπο ή τον Πρωτοσύγκελο? 

Απ. Ναι διότι δεν τον αξιολογεί για το ειδικό διοικητικό καθήκον αλλά για το έργο του Εφημερίου στην ενορία που είναι τοποθετημένος κ.λ.π. 

Ερ. Η αυτοαξιολόγηση επηρεάζει τους βαθμολογητές στην τελική βαθμολογία? 

Απ. Όχι δεν την επηρεάζει!!! Τότε τι χρειάζεται? 

Ερ. Η αξιολόγηση των ειδικών εφημεριακών καθηκόντων( Κεφ. Γ! εντύπου) μετράει στην τελική βαθμολογία? 

Απ. Το ρεζουμέ αυτής της απάντησης? Και ναι και όχι. Λαμβάνεται υπ’όψιν κατά την κρίσιν του Μητροπολιτικού συμβουλίου για τις προαγωγές. Δηλαδή τι θα πεί ο Δεσπότης….αντικειμενικότης μηδέν. 

Άλλο παράξενο.. Ο αξιολογούμενος λαμβάνει γνώση της βαθμολογίας του μόνος του με μυστικό τρόπο και υπογράφει επάνω σε ένα χαρτί. 

Άλλο….Ο πίνακας προακτέων και μη προακτέων δεν δημοσιεύεται. Γιατί? 

Δήθεν τα προσωπικά δεδομένα ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Δηλ. ποιοι ευνοήθηκαν και ποιοι όχι. 

Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω επιεικώς την εγκύκλιο αυτή με τρεις λέξεις: Προχειρότης , Ασχετοσύνη , Υστεροβουλία. 

Αγαπητοί αδελφοί. 

Θα πρέπει να τονίσω , ότι δεν είμαι κατά της αξιολογήσεως. Πιστεύω ότι με την εκτρωματική αυτή εγκύκλιο χάνεται μία ευκαιρία για μια πραγματική αξιολόγηση η οποία θα ήταν προς όφελος της Εκκλησίας. 

Επιτρέψτε μου ενδεικτικά μερικές προτάσεις και παρατηρήσεις

1. Θα έπρεπε να συσταθεί Ανώτατο Υπηρεσιακό συμβούλιο στην Ιερά Σύνοδο, από 3 Αρχιερείς 1 Δικαστικό λειτουργό και 1 εκπρόσωπο του Ι.Σ.Κ.Ε. με Συνοδικό γραμματέα, ώστε όσοι θέλουν να γίνουν Πρωτοσύγκελοι ή Γενικοί Αρχιερατικοί Επίτροποι στις Ιερές Μητροπόλεις να κρίνονται, εφ’όσον οι θέσεις αυτές θα προκηρύσσονταν. Τα κριτήρια να είναι μετρήσιμα κατά το 75% και κατά 25% η συνέντευξη που θα έπρεπε ενώπιον του ΑΥΣ να δώσει ο υποψήφιος. 

2. Θα έπρεπε σε κάθε Μητρόπολη να συσταθεί υπηρεσιακό συμβούλιο προαγωγών από υπηρεσιακούς παράγοντες. Δηλαδή τον Μητροπολίτη ως Πρόεδρο, 2 κληρικούς ΠΕ με Α! βαθμό άνω των 60 ετών ( η Γεροντία που έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος) και 2 εκλεγμένους από το σύνολο των εφημερίων της Ι.Μητροπόλεως κληρικούς, ή όπου υπάρχει Τοπικός Σύνδεσμος του ΙΣΚΕ ή άλλο συλλογικό όργανο, οι οποίοι θα αξιολογούσαν τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους, με μετρήσιμα κριτήρια 75% και συνέντευξη 25%, σύμφωνα με τους νόμους και κατόπιν προκηρύξεως των θέσεων. 

Εάν υπήρχε αυτή η αξιολόγηση, τότε ίσως θα έστεκε κάποια αξιολόγηση από τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους και από τον Πρωτοσύγκελο σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και από το υπηρεσιακό συμβούλιο σε τρίτον. 

3. Πως είναι δυνατόν ( σύμφωνα με την εγκύκλιο) ο απλός εφημέριος να αξιολογεί τον Πρωτοσύγκελο ως προς τα εφημεριακά καθήκοντα, καθ’ ήν στιγμή ο Πρωτοσύγκελος θα αξιολογήσει και αυτός τον αξιολογητή του . ( Εδώ γελάνε) 

4. Υπάρχει ένας πάγιος κανόνας που λέει , κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει χωρίς να έχει αξιολογηθεί. Αυτό που συμβαίνει και στην εξομολόγηση. Κανένας δεν μπορεί να εξομολογήσει χωρίς να εξομολογείται. 

5. Με την εγκύκλιο αυτή μου έρχεται η σκέψη ότι η Σύνοδος είδε το θέμα της αξιολόγησης σαν μια τυπική διαδικασία απέναντι στο κράτος και όχι σαν ένα ουσιώδες θέμα που απ’αυτό η Εκκλησία θα έπρεπε να ωφεληθεί. 

6. Η Εκκλησία όπως φαίνεται μέσα από την Αγ. Γραφή , τους Ι. Κανόνες, το ήθος και τη ζωή της , έχει μία δημοκρατικότητα.Εμένα όμως μου αφήνει την εντύπωση, ότι σήμερα έχει χαθεί το στοιχείο της δημοκρατικότητας, και η ατμόσφαιρα θυμίζει Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή « Αποφασίζομεν και διατάσσομεν». 

Πως είναι δυνατόν ο Επίσκοπος να διασώζει το Consensus της Εκκλησίας, χωρίς να έχει λάβει υπ’ όψιν του την συνείδηση του λαού του Θεού, που σε πρώτο βαθμό εκφράζουν οι άμεσοι ποιμένες της Εκκλησίας που είναι οι Πρεσβύτεροι, δηλ. ο Εφημεριακός κλήρος. 

Λένε ότι ο Επίσκοπος με τους Πρεσβυτέρους είναι ως οι χορδαί με την κιθάρα. Άμα όμως η κιθάρα χάσει τις χορδές τότε μένει μία τάβλα που παράγει κακόηχους θορύβους. 

Αγαπητοί αδελφοί και Πατέρες μου 

Κατόπιν όλων αυτών που σας εξέθεσα εν συντομία για να μην μακρυγορήσω και πλατυάσω, θεωρώ ότι η εγκύκλιος αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί. Και αντί της προχειρότητος, να υπάρξει μία σοφή, λογική, αντικειμενική, σύννομη, και Ορθόδοξη αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να μην υπάρχουν τα μπερδέματα που καλούνται τώρα να λύσουν ,κατά την εφαρμογή της εγκυκλιου. 

Νομίζω ότι ο Ι.Σ.Κ.Ε. και η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να λάβει την απόφαση, να επιμείνει στην ακύρωση της εγκυκλίου και να συμμετάσχει σε ένα καινούργιο τρόπο αξιολόγησης που θα έχει την συναίνεση των αξιολογουμένων, ώστε να πάψουν τα γέλια και οι ειρωνίες στο Υπουργείο για την αξιολόγηση των κληρικών της Ελλάδος. Διότι έπεσε πολύ γέλιο όταν την διάβασαν για να την υπογράψουν και την επικυρώσουν. 

Ευχαριστώ για την υπομονή σας 

+ Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κατωπόδης 

. Πάτρα 17η Φεβρουαρίου 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: