ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων 

(Όπου και αναφέρεται ότι πρώτη ή Θεοτόκος είδε τον Κύριο μετά την εκ νεκρών ανάστασί του)

Η ανάστασις του Κυρίου είναι ανανέωσις της ανθρωπίνης φύσεως. Και για τον πρώτο Αδάμ, πού λόγω της αμαρτίας καταπόθηκε από τον θάνατο και δια του θανάτου επέστρεψε στην γη, από οπού πλάσθηκε, είναι αναζώωσις και ανάπλασις και επάνοδος προς την αθάνατη ζωή. 

Ομιλία - Απολογισμός τριετίας - στη Γ. Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. της 14ης Νοεμβρίου 2011

Ομιλία - Απολογισμός τριετίας - από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Σελλή (από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Ι.Σ.Κ.Ε. - Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών 14.11.2011)

Αγαπητοί Πατέρες και αδελφοί. Καθώς ορίζει το Καταστατικό του ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ μετά το τέλος της τριετίας για τον απολογισμό του επιτελεσθέντος έργου και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Δελτίο Τύπου 26/4/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε σήμερα την 26η Απριλίου το Δ.Σ του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε τα εξής:

• Να αποστείλει επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο στην οποία θα εκφράζει την πικρία των μελών του Δ.Σ. δια την απουσία εκπροσώπου των άμεσα ενδιαφερομένων, που είναι οι Εφημέριοι, στην ψήφιση του νέου Κανονισμού, περί Εφημερίων και διακόνων.