ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Περί θεραπείας. (Δελτίο Τύπου 26/4/2020)

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περί θεραπείας 

Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακούσαμε, διαβάσαμε και υπέστημεν πολλά, σκληρά και πρωτοφανή. Θα μπορούσαμε, ως Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδας, να αρκεστούμε στα θεσμικά μας όρια και να σιωπήσουμε. Δεν το πράξαμε και δεν θα το πράξουμε ποτέ. Γιατί αναλογιζόμαστε το στίχο του Μ. Αναγνωστάκη «Μά ποιός μέ πόνο θά μιλήσει γιά ὅλα αὐτά;» 

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο για στήριξη των Ναών και των θέσεων εργασίας σε αυτούς.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2020 

Α. Π.: 14 

Προς την 
Διαρκήν Ιεράν Σύνοδον 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Μακαριώτατε άγιοι Αρχιερείς, Χριστός Ανέστη! 

Η Αγία μας Εκκλησία, κλήρος και λαός, πέρασε, ως μη όφειλε, μια μεγάλη δοκιμασία λόγω της απειλής τού λοιμού. Υποταχθήκαμε, ίσως υπέρ του δέοντος, στα κελεύσματα της Πολιτείας και σφραγίσαμε τους Ιερούς Ναούς, κωλύοντας την προσέλευση των πιστών. 

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Α. Π.: 12

Προς την 
Διαρκήν Ιεράν Σύνοδον 
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κοινοποίηση: 
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Μακαριώτατε άγιοι Αρχιερείς,

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 11 

Προς τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

Κοινοποίηση: 

1) Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως 

2) Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,