ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Αναγγελία εκδημίας Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Κατωπόδη Προέδρου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος μετά βαθυτάτης θλίψεως αναγγέλλει προς τα Μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. και άπαντα τον Ιερό Κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την προς Κύριον εκδημίαν του Προέδρου του Ι.Σ.Κ.Ε. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Κατωπόδη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Πατρών και τέως Γυμνασιάρχου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 στις 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. 

Επίκειται ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 12 Μαΐου 2016
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: