ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνεχίζουμε (προηγούμενη ανάρτηση) την ενημέρωση προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στον νέο νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων- λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών: 

Επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για ορισμένες επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους και των σχετικών κρατήσεων που ισχύει βάσει του νέου νόμου 4387/2016 για όλους τους Δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, και συνεπώς για όλους τους κανονικά διοριζόμενους Κληρικούς.

Πληροφορίες για τον ΕΦΚΑ που αφορούν και τους Εφημερίους.

Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη και για τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου.

Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του Κληρικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως: Λόγος στα Εισόδια της Θεοτόκου

Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/πόλεως

Νά πάλι ἑορτή.

Νά πάλι πανηγύρι.

Νά πάλι χαρούμενο ἀναψοκέρι γιά τήν μητέρα τοῦ Κυρίου.

Νά ἡ προπόρευσις τῆς ἀψεγάδιαστης νύμφης.

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ 16/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 με τριετή θητεία, κατόπιν προσκλήσεως του λαβόντος περισσοτέρους ψήφους π. Γεωργίου Βαμβακίδη, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου.