ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

Ανά τους αιώνες πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να πλήξουν τον θεσμό της Εκκλησίας, είτε ευθέως με έωλα επιχειρήματα, με ιδεολογήματα και κάθε μορφής τεχνάσματα, είτε έμμεσα μέσω των κληρικών μελών της, των οποίων τα πραγματικά παραπτώματα ή τα κατασκευασμένα παραπτώματα, γίνονταν πολιορκητικός κριός για να πέσουν τα τείχη Της. 

Υπήρξαν και εκείνοι που υιοθέτησαν κάθε κατηγορία, προτού υπάρξει τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης, με το πρόσχημα της κάθαρσης, ως να ήταν οι ίδιοι καθαροί και αψεγάδιαστοι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το πολυθρύλητο σκάνδαλο της Μονής Βατοπαιδίου. 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ι.Σ.Κ.Ε. (5) Ο Αθηνών Γερμανός (Καλλιγάς) προς τους βουλευτές (1892)

Σε προηγούμενη ανάρτηση είδαμε μέσα από τις πηγές στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Γερμανού Καλλιγά, πρώτου Προέδρου του "ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ".

Το μέγεθος της προσωπικότητας του εκκλησιαστικού ανδρός, ο τρόπος που κατανοούσε τα γεγονότα και την εποχή του, αλλά και τα σχέδιά του για την Εκκλησία και τη σπουδαιότητά της για το 'Έθνος, τον ιερό κλήρο και την ανάγκη ανύψωσης του πνευματικού και βιοτικού του επιπέδου, την εκκλησιαστική εκπαίδευση και την εκκλησιαστική περιουσία, φαίνονται ανάγλυφα μέσα από το μνημειώδη λόγο του προς τους βουλευτές της ιγ΄ περιόδου (1892).

Το γραπτό κείμενο του λόγου υπάρχει σε έντυπη έκδοση: "Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΤΟΙΣ ΚΥΡΙΟΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙΣ ΤΗΣ ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ" ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁδός Ὀφθαλμιατρείου – 3 1892.

Ολόκληρο το πόνημα το μεταφέρουμε εδώ, διατηρώντας όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου και δίνουμε στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας βαθύτερης γνωριμίας με τον μακαριστό Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ι.Σ.Κ.Ε. (4) "Κανονισμός του εκκλησιαστικού συλλόγου "Ιερός Σύνδεσμος""

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Γερμανού (Καλλιγά), που υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου με την επωνυμία "Ιερός Σύνδεσμος", ενώ μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Ανάπλασις" είδαμε τα ιδρυτικά του συλλόγου μέλη. 

Στη συνέχεια και πάλι από το περιοδικό "ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ" ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘ. 49 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΪΟΥ 1890, παραθέτουμε τον Κανονισμό του Εκκλησιαστικού Συλλόγου "ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ" ως απαραίτητο τεκμήριο της ιστορίας του Συνδέσμου μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περί ἐγκρίσεως τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐκκλησιαστικοῦ συλλόγου «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
Γ Ε Ω Ρ Γ I 0 Σ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (3)

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών Γερμανού Καλλιγά, πρώτου προέδρου του "Ιερού Συνδέσμου". 

Μελετώντας τη διδακτορική διατριβή του Πανοσιολ. Αρχιμ. Σωφρονίου-Σωτηρίου Φάκα, περί του συλλόγου "Ανάπλασις", στις σελίδες που γίνεται αναφορά στη σχέση των δύο σωματείων "Ιερού Συνδέσμου" και "Αναπλάσεως" διαβάζουμε στα περί ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και τα ακόλουθα:

"Ἀνάπλασις 43, ὅ.π., σσ. 484 β - 485 α: «Μετά τόν ἀνωτέρω λόγον τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἐνεγράφη πρῶτος αὐτός ὡς ἱδρυτής τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», ὡρίσας ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου δραχμάς 2000. Εἶτα προσερχόμενος ἕκαστος ἐνεγράφετο, σημειῶν καί τήν ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου προσφοράν του, ὡς ἑξῆς.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (2)

Στην προηγούμενη ανάρτησή μας είδαμε ένα σύντομο ιστορικό για την προσπάθεια καταστατικής ένωσης των Κληρικών της Αθήνας. Η μία προσπάθεια το 1870 επί Μητροπολίτου Αθηνών Θεοφίλου, η οποία επεδίωκε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κληρικών και την ανάπτυξη των κατηχητικών σχολείων.

Η δεύτερη κίνηση, η οποία απέδωσε καρπούς, από τον Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό Καλλιγά, το 1890, ο οποίος δημιούργησε τον «Κανονισμό του εκκλησιαστικού συλλόγου «Ιερός Σύνδεσμος» (ο Κανονισμός θα εκτεθεί σε άλλη ανάρτηση, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου).

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (1)

Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. και ένα συμβάν προ μηνών, έδωσαν το έναυσμα για την προσπάθεια σπουδής της ιστορίας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος μέσα από τις υπάρχουσες πηγές. 

Η πρώτη αναζήτηση έγινε, που αλλού, στο διαδίκτυο, με πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η δεύτερη στις υπάρχουσες γραπτές πηγές, τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου.