ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Ο «τῶν Ἀποστόλων τόν ζῆλον ἐκμιμησάμενος» θαυματουργός ιεράρχης της Ιεραπόλεως

Μέσα στη σεπτή χορεία των θεοφόρων ιεραρχών που αγωνίσθηκαν με σθένος και παρρησία για την αμώμητο χριστιανική πίστη και έλαβαν από τον Πανοικτίρμονα Θεό το χάρισμα να θαυματουργούν αδιαλείπτως, συναριθμείται και ο τιμώμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 22 Οκτωβρίου ισαπόστολος Άγιος Αβέρκιος, ο και θεοπρόβλητος ποιμενάρχης της Ιεραπόλεως της Φρυγίας της Μικράς Ασίας, ο οποίος δια της χάριτος του Θεού αναδείχθηκε «τῶν ἀρετῶν ἡ καλλονή», «τῶν ἀμέμπτων ἠθῶν τό θησαύρισμα», «τοῦ Χριστοῦ τῆς ἀγάπης τό ἐκτύπωμα», «τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀπάτης τό ἥττημα» και «τῶν δαιμόνων ἡ ἐκδίωξη». 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΟΤΑΡΑΣ

Χαίροις ὁ Τρικάλων γόνος λαμπρός, χαίροις Κεφαλλήνων ἀπροσμάχητος βοηθός, χαίροις Ἱερέων τό σέμνωμα καί κλέος, Γεράσιμε τρισμάκαρ, πιστῶν τό καύχημα.

Δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΙΣΚΕ

18-10-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν τον εφημεριακό κλήρο.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. εκφράζει τον προβληματισμό του, με αφορμή την πρόσφατη ειδησεογραφία για το μάθημα των Θρησκευτικών, και συμφωνεί με τη ρήση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, ότι γνώμονας για τη διοίκηση της Εκκλησίας είναι το Ευαγγέλιο, το Σύνταγμα και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας και πως τέτοια θέματα, «Εκκλησία και Πολιτεία θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν με συνεργασία που να είναι συνεχής χωρίς πείσματα και χωρίς επιμονές».

Το Δ.Σ. όρισε την Πέμπτη 25η Φεβρουαρίου 2016 για την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, της οποίας ο ακριβής τόπος και η ημερήσια διάταξη θα αποφασισθούν στην επόμενη συνεδρίασή του.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης και του ΙΣΚΕ στον Αρχιεπίσκοπο

Τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος επισκέφτηκαν, χθες το μεσημέρι, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος π. Ζαχαρίας Αδαμάκης και τα Μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης, π. Ανδρέας Καλιοντζάκης, π. Γεώργιος Μηλάκης και π. Κωνσταντίνος Ψιλάκης και από τον ΙΣΚΕ, ο Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος στο ΤΠΔΥ, π. Ευάγγελος Φεγγούλης, ο Γεν. Γραμματέας π. Βασίλειος Χρηστίδης, ο Ταμίας π. Μιχαήλ Μετζάκης και το Μέλος π. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.