ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Ταμείο Πρόνοιας Ορθοδόξου και Εφημεριακού Κλήρου

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Αρμοδιότητες

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.

Σάββατο 26 Μαΐου 2012

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου - Λόγος Γρηγορίου πρεσβυτέρου Καισαρίας

Γρηγορίου πρεσβυτέρου Καισαρείας – Λόγος εις τους οσίους 318 θεοφόρους Πατέρες και εις τον Κωνσταντίνον τον ευσεβέστατον Βασιλέα.

Επειδή ο Απόστολος μας συμβουλεύει να υπακούωμε στους προεστώτας, φίλε του Θεού, ξεχνώντας κι εγώ την αδυναμία μου και παραβλέποντας το ακαλλές του λόγου μου, υπήκουσα στον τίμιο Πατέρα, ο οποίος μου ανέθεσε να συγγράψω με συντομία περί της Συνόδου των Αγίων τριακοσίων δέκα και οκτώ Πατέρων που έγινε στη Νίκαια, και να την παραδώσω στην υπ’ αυτόν αγιοτάτην Εκκλησία της Νικαίας, ώστε να έχη στην διάθεσή της γραπτή την διήγηση της πνευματικής αγωνίας εκείνων των οποίων είχε απολαύσει και την σωματική παρουσία.

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Η Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού - δέκα τοποθετήσεις σε δέκα ερωτήσεις...

Γιατί έγινε η Ανάληψη μετά από 40 μέρες και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση; Ο αρχηγός της ζωής, που έλυσε τα δεσμά του θανάτου με την Ανάστασή του, συναναστράφηκε με τους μαθητές του επί σαράντα ημέρες και επιβεβαίωσε σ’ αυτούς την Ανάστασή του με πολλές αποδείξεις. Δεν ανέβηκε στους ουρανούς την ίδια ημέρα που αναστήθηκε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες και ερωτηματικά. Διαφορετικά, πολλοί από τους άπιστους θα μπορούσαν να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Ανάσταση δεν ήταν παρά ένα ακόμη από τα όνειρα ευσεβών πόθων που γρήγορα έρχονται και πιο γρήγορα παρέρχονται.

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Ὁμιλία εἰς τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν Ἁγίου Ἀστερίου Ἐπισκόπου Ἀμασείας

 
Μόλις ἠκούσαμε τὸν υἱὸ τῆς βροντῆς, τὸν Ἰωάννην, ἢ μᾶλλον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ποὺ ἀπὸ ἁλιέα καὶ χειροτέχνη τὸν ἔκαμε συγγραφέα καὶ κήρυκα θείων ὄντως καὶ ὑψηλῶν ὑποθέσεων, νὰ μᾶς ἐκθέτη τὸ θαῦμα τῆς σωματικῆς καὶ πνευματικῆς ἀναβλέψεως τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

Σάββατο 19 Μαΐου 2012

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ Οι θεμελιωτές του χιακού μοναχισμού και ιδρυτές της Νέας Μονής Χίου

 
Μέσα στη σεπτή χορεία των αγίων, οι οποίοι γεννήθηκαν και διέλαμψαν με την ασκητική τους βιοτή στη μυροβόλο νήσο Χίο, είναι και οι τιμώμενοι στις 20 Μαΐου Όσιοι Πατέρες Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι οποίοι αποτελούν την απαρχή του χιακού μοναχισμού, αφού είναι οι πρώτοι κατονομαζόμενοι μοναχοί της Χίου.

Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Προσοχή στους απατεώνες που εξαπατούν κληρικούς


Με αφορμή νέα κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης κληρικών υπενθυμίζουμε παλαιότερες ανακοινώσεις του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (30.09.2010 και 24.01.2012) εφιστώντας την προσοχή των αδελφών συμπρεσβυτέρων για να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Κυριακή της Σαμαρείτιδος - Ομιλία Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά
Ομιλία επί του Ευαγγελίου του Χριστού περί της Σαμαρείτιδος

Όλην την περίοδον την οποία διανύουμε τώρα και επεκτείνεται σε πενήντα ημέρες, εορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάστασι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, φανερώνοντας με την παράτασιν αυτή την υπεροχή της σε σχέσι με τις άλλες εορτές, αν και αριθμός αυτός των ημερών περιέχει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς· αλλά και αυτό δεικνύει την διαφορά του αναστάντος Δεσπότου από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κατά καιρούς αναβιώσει. Πράγματι, όλοι όσοι έχουν αναστηθή εκ των νεκρών, ανεστήθησαν από άλλους, και αφού πάλιν απέθαναν, επέστρεψαν, στην γη· ο δε Χριστός, αφού ανέστη εκ νεκρών «θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει».

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

"Ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, ιδίως στον τομέα της Βιοηθικής"

Η εισήγηση του Λέκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κου Γεωργίου Στείρη, που παρουσιάστηκε από τον διδάσκοντα της ίδιας σχολής δόκτορα Σωτήριο Φουρνάρο, με θέμα "Ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, ιδίως στον τομέα της Βιοηθικής", στην Γ. Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. στις 25/2/21010. 

ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Αποστόλου Νικολαΐδη, Καθηγητή της Κοινωνιολογίας της θρησκείας και της Κοινωνικής Ηθικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (*)

1. Περί συνδικαλισμού 

Ο συνδικαλισμός είναι κίνημα που εμφανίζεται ταυτόχρονα με τη βιομηχανική επανάσταση και συγκεκριμένα με την κυριαρχία της καπιταλιστικής ιδεολογίας. Συγκεκριμένα εμφανίζεται στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Συνδέεται άμεσα με το χώρο της εργασίας και αναπτύσσεται ταυτόχρονα με τον εργασιακό ολοκληρωτισμό[1] που μεταφράζεται κυρίως σε οικονομική, πολιτική και κοινωνική εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης υπέρ του κεφαλαίου, πρακτική που σηματοδοτεί ή και εκφράζει την υποδούλωση των εργατών.

Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Σε λίγους πιστούς είναι γνωστή η εορτή, με την οποία θα ασχοληθούμε τώρα. Εκτός από τους ιερείς και μερικούς άλλους χριστιανούς, που έχουν ένα στενότερο σύνδεσμο με την Εκκλησία μας, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξί της.

Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Εγκώμιο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτη

α’. Όταν ο λόγος έχει ως θέμα το έγκώμιο ενός εκλεκτού, που βρίσκεται στον ουρανό στο Θεό, ποια λόγια μπορεί να βρεθούν για να τον επαινέσουν επάξια και ανάλογα με το ύψος του; Και ποια σκέψη θα μπορέσει να πλησιάσει το μέγεθος του επαίνου, ο οποίος είναι πάνω από τα συνηθισμένα μέτρα; Υπάρχει κίνδυνος να μη ξεπεράσουμε ακόμη και την αρχή, επειδή επιχειρούμε τα ακατόρθωτα και δοκιμάζουμε ένα πήδημα σε αμέτρητο ύψος.

Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Λόγος του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου εις την Κυριακήν του Παραλύτου.

Ο άνθρωπος κλίνει φυσικά στο να λυπήται και να πονά στις δυστυχίες και συμφορές των άλλων. Ίσως επειδή είναι κοινές ή επειδή όλοι είμεθα από το ίδιο φύραμα, ή επειδή δεν γνωρίζει ο άνθρωπος «τι τέξεται η επιούσα». Δεν είναι βέβαιος ότι αργότερα δεν θα φυτρώσουν στον ίδιον οι άκανθες των πόνων τις οποίες βλέπει σε άλλους. Γι’ αυτούς τους λόγους δικαίως σύρεται κανείς σε συμπαθή διάθεση, όταν θεωρή τις ασθένειες και τους πόνους των συνανθρώπων του.

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Ειρήνη (5 Μαΐου)

Tω αυτώ μηνί E΄, μνήμη της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Eιρήνης.

Ξίφει θανούσα και βιώσασα ξένως,
Eιρηνικώς τέθνηκας αύθις Eιρήνη.
Eιρήνη τμηθείσα ανέγρετο και θάνε πέμπτη.

+ Aύτη ήτον θυγάτηρ μονογενής Λικινίου βασιλίσκου και Λικινίας μητρός, καταγομένη από την πόλιν την καλουμένην Mαγεδώ1 εν έτει τιε΄ [315], ωνομάσθη δε πρότερον από τους γονείς της, Πηνελόπη.

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Άργους - Σημειοφόρος και Θαυματουργός (852 – 922)

Ο βίος και τα έργα του Αγίου Πέτρου, αποτελούν περίλαμπρο μνημείο που μαρτυρά την Εκκλησιαστική Δόξα της τότε Αγιωτάτης Επισκοπής Άργους. Είναι όντως πολύεδρος, πολύτιμος λίθος που εκπέμπει φως σωτηρίας και λαμπρύνει την όλη ιστορία της πόλης μας. Ο «από βρέφους Κυρίω ανατεθείς» Πέτρος, εγεννήθη εις το ένδοξο Βυζάντιο. Ιερός και άγιος πόθος να υπηρετήσει τον Κύριο και Θεό του, είχε κατακυριεύσει την ψυχή και την διάνοια του. Πρώτος ο Παύλος, ο πρωτότοκος της οικογένειας επιλέγει την οδό της ένθεης διαβίωσης. Την οδό των στερήσεων, των δοκιμασιών, της προσευχής και της προσφοράς. Ακολουθεί ο Διονύσιος και κατόπιν οι Γονείς και η νεαρή αδελφή τους, δεχθέντες το θείο κάλεσμα, επέλεξαν την οδό της θυσίας, της αυταπάρνησης, και «ήγαγον τον Σταυρόν της μοναχικής πολιτείας ακολουθήσαντες τον Χριστό».

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τη μισθοδοσία των κληρικών

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ι.Σ.Κ.Ε.)                                          
 Αθήνα 30/04/2012
Σοφοκλέους 4
105 59 Αθήνα


Προς
τούς Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων


Αξιότιμοι κύριοι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών, τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτονικού τύπου αναφέρουν πως "τον Ιούνιο θα διακοπεί η μισθοδοσία του Εφημεριακού Ιερού Κλήρου από το Κράτος, σύμφωνα με τούς όρους πού έχουν συναποφασιστεί στό λεγόμενο "Μνημόνιο 2".
Η ως άνω πληροφορία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των χιλιάδων συναδέλφων μας καθώς επίσης και των χιλιάδων μελών των οικογενειών των οι οποίοι υπενθυμίζουμε ότι τυγχάνουν ενεργοί ψηφοφόροι των εκλογών.
Παρακαλούμε δια την σωστή καί έγκυρη ενημέρωση. Eνημερώστε μας τί γνωρίζετε επί του συγκεκριμένου ως άνω θέματος και ποία είναι η θέση του πολιτικού φορέα πού εκπροσωπείτε για το θέμα της μισθοδοσίας των Κληρικών από το Κράτος.

Διά τό Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Σελλής

Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Ανοιχτή επιστολή Συνδέσμου Κληρικών Χίου προς υποψηφίους και κόμματα.
 Χίος, 30 Απριλίου 2012 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 
822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 
Αρ. Πρωτ.: - 

Τηλ. Προέδρου: 6972713106 
Φαξ: 2271052000 

Ιστολόγιο: 
syndesmosklchi.blogspot.com  
Προς τους υποψηφίους βουλευτές Χίου 
εν όψει των βουλευτικών εκλογών 
της 6ης Μαΐου 2012 

Εις Χίον 

Κοινοποίηση: Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, 
Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο 

Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος 

Μ. Μ. Ε. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ