ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνεχίζουμε (προηγούμενη ανάρτηση) την ενημέρωση προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στον νέο νόμο 4387/2016 που ψηφίστηκε, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων- λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών: 

Επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για ορισμένες επιπλέον αλλαγές που αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους και των σχετικών κρατήσεων που ισχύει βάσει του νέου νόμου 4387/2016 για όλους τους Δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, και συνεπώς για όλους τους κανονικά διοριζόμενους Κληρικούς.

Πληροφορίες για τον ΕΦΚΑ που αφορούν και τους Εφημερίους.

Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη και για τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου.

Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του Κληρικού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως: Λόγος στα Εισόδια της Θεοτόκου

Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/πόλεως

Νά πάλι ἑορτή.

Νά πάλι πανηγύρι.

Νά πάλι χαρούμενο ἀναψοκέρι γιά τήν μητέρα τοῦ Κυρίου.

Νά ἡ προπόρευσις τῆς ἀψεγάδιαστης νύμφης.

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ 16/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2017 με τριετή θητεία, κατόπιν προσκλήσεως του λαβόντος περισσοτέρους ψήφους π. Γεωργίου Βαμβακίδη, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου.

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του ΙΣΚΕ στις 14/11/2017 και απαραίτητες οδηγίες.

ΑΘΗΝΑ 20/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνεδρίασε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 με αποκλειστικό θέμα την ανακήρυξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και την κατάρτιση του Ψηφοδελτίου των αρχαιρεσιών, που θα γίνουν στην Ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. και εξής.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή με επιστολική ψήφο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ως εξής:

Για την αυτοπρόσωπη παρουσία: Στον εκλογέα παραδίδεται ομοιόμορφος φάκελος με ψηφοδέλτιο, ο εκλογέας εισέρχεται σε ιδιαίτερο χώρο και θέτει μέχρι (07) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (02) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου και τον ρίχνει στην ψηφοδόχο.

Για την επιστολική ψήφο: Το Δ. Σ. θα στείλει στα μέλη που δεν θα παρευρεθούν στη Γ. Σ. το ψηφοδέλτιο με φάκελο και ο αποδέκτης ψηφίζει σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο του Ι.Σ.Κ.Ε. χωρίς να σημειώσει οτιδήποτε επάνω και τούτον εντός μεγαλύτερου φακέλου, με τα στοιχεία του και θα τον αποστείλει στη διεύθυνση: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ

Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο.

Η ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ισχύει από τις 20/10/2017 τόσο για την επιστολική ψήφο, όσο και για την υπόλοιπη αλληλογραφία με τον ΙΣΚΕ. (ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. (ταχυδρομική θυρίδα) 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ)

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου για τα θρησκευτικά σύμβολα εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

1/9/2017

Πρωτ. 3935
Ἀριθμ. Διεκπ. 1711 
Ἀθήνῃσι 31ῃ Αὐγούστου 2017 

Πρός
Τόν Ἀξιότιμο 
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον 

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Στὴν Παναγία προστρέχουμε μὲ θάρρος, ὅπως στὴ μητέρα μας.

«Καί ποῦ λοιπόν ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; ποῦ προσφύγω; ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι; τίνα θερμήν ἕξω βοηθόν;... Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, καὶ θαῤῥῶ καὶ καυχῶμαι καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ σου· σῶσόν με». Μέσα στὴν ἐπίγνωση τῆς ἀναξιότητάς μας μαζὶ μὲ τὸν ὑμνωδό, πιστὸ βασιλέα, μοναχὸ Θεόδωρο, ποιητὴ τοῦ Μεγάλου Κανόνος, καταφεύγουμε ὅλοι μας, ὅλοι οἱ ἐμπερίστατοι καὶ κατατρυχόμενοι ἀπὸ τὰ βιοτικὰ βάσανα πιστοί, στὴν πρεσβεία τῆς Κυρίας μας Θεοτόκου πρὸς τὸν Υἱὸ καὶ Θεό της. Καὶ τοῦτο γιατὶ γνωρίζουμε, ὅτι ἡ Παναγία συνδέεται μὲ μιὰ εἰδικὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό, τὸν Θεὸ καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου, τὴ σχέση τῆς μητρότητος. Τὴν ὁμολογοῦμε ὡς «ἀληθῆ Θεοτόκον», καταφάσκοντες, ἔτσι, τὸ σχετικὸ δόγμα τῆς Τρίτης καὶ Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δηλαδὴ μητέρα τοῦ Θεοῦ ποὺ μπορεῖ καὶ τὸ θέλει ἀπὸ ἀμέτρητη συμπάθεια, νὰ μεσιτεύει στὸν εὔσπλαγχνο Υἱό της γιὰ ὅλους μας.

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΘΗΝΑ 12 – 5 – 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο πρόεδρος παρουσίασε την υπ’ αριθ. 781/2017 απόφαση του Α΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ι. Μητροπόλεων Ηλείας, Χαλκίδος και Γλυφάδος κατά της υπ’ αριθ. Φ30215/9797/347/9.7.2009 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δέχεται την παρέμβαση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (κλάδος του οποίου είναι το Ταμείο Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου, υπέρ του οποίου προορίζεται το 50% εκ των εσόδων των συγκεκριμένων παρεκκλησίων).
Το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεργαστεί για το συγκεκριμένο θέμα, που αφορά τον εφημεριακό κλήρο όλης της Ελλάδας με την Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης, για κοινή δράση και κατάλληλες ενέργειες.
Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Ι.Σ.Κ.Ε. στην συμβουλευτική επιτροπή μισθωτών δημοσίου τομέα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) ενημέρωσε για την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου στις 20/3/2017 και ότι βρίσκονται σε αναμονή μιας μελλοντικής συνεδρίασης.
Το Δ.Σ. ασχολήθηκε και με το θέμα της συζητούμενης αναθεώρησης του Συντάγματος και εστίασε την προσοχή του στα σημεία που αφορούν τις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας και αποφάσισε να συνεργαστεί και σε αυτό το κορυφαίο θέμα με την Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης, με κοινές ενέργειες και παρεμβάσεις.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

Ανά τους αιώνες πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να πλήξουν τον θεσμό της Εκκλησίας, είτε ευθέως με έωλα επιχειρήματα, με ιδεολογήματα και κάθε μορφής τεχνάσματα, είτε έμμεσα μέσω των κληρικών μελών της, των οποίων τα πραγματικά παραπτώματα ή τα κατασκευασμένα παραπτώματα, γίνονταν πολιορκητικός κριός για να πέσουν τα τείχη Της. 

Υπήρξαν και εκείνοι που υιοθέτησαν κάθε κατηγορία, προτού υπάρξει τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης, με το πρόσχημα της κάθαρσης, ως να ήταν οι ίδιοι καθαροί και αψεγάδιαστοι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το πολυθρύλητο σκάνδαλο της Μονής Βατοπαιδίου. 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ι.Σ.Κ.Ε. (5) Ο Αθηνών Γερμανός (Καλλιγάς) προς τους βουλευτές (1892)

Σε προηγούμενη ανάρτηση είδαμε μέσα από τις πηγές στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Γερμανού Καλλιγά, πρώτου Προέδρου του "ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ".

Το μέγεθος της προσωπικότητας του εκκλησιαστικού ανδρός, ο τρόπος που κατανοούσε τα γεγονότα και την εποχή του, αλλά και τα σχέδιά του για την Εκκλησία και τη σπουδαιότητά της για το 'Έθνος, τον ιερό κλήρο και την ανάγκη ανύψωσης του πνευματικού και βιοτικού του επιπέδου, την εκκλησιαστική εκπαίδευση και την εκκλησιαστική περιουσία, φαίνονται ανάγλυφα μέσα από το μνημειώδη λόγο του προς τους βουλευτές της ιγ΄ περιόδου (1892).

Το γραπτό κείμενο του λόγου υπάρχει σε έντυπη έκδοση: "Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΤΟΙΣ ΚΥΡΙΟΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙΣ ΤΗΣ ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ" ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁδός Ὀφθαλμιατρείου – 3 1892.

Ολόκληρο το πόνημα το μεταφέρουμε εδώ, διατηρώντας όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου και δίνουμε στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας βαθύτερης γνωριμίας με τον μακαριστό Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ι.Σ.Κ.Ε. (4) "Κανονισμός του εκκλησιαστικού συλλόγου "Ιερός Σύνδεσμος""

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών κυρού Γερμανού (Καλλιγά), που υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου με την επωνυμία "Ιερός Σύνδεσμος", ενώ μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Ανάπλασις" είδαμε τα ιδρυτικά του συλλόγου μέλη. 

Στη συνέχεια και πάλι από το περιοδικό "ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ" ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘ. 49 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΪΟΥ 1890, παραθέτουμε τον Κανονισμό του Εκκλησιαστικού Συλλόγου "ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ" ως απαραίτητο τεκμήριο της ιστορίας του Συνδέσμου μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περί ἐγκρίσεως τοῦ κανονισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐκκλησιαστικοῦ συλλόγου «Ἱεροῦ Συνδέσμου».
Γ Ε Ω Ρ Γ I 0 Σ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (3)

Στην προηγούμενη ανάρτηση αναφερθήκαμε στην προσωπικότητα του μακαριστού Μητροπολίτου Αθηνών Γερμανού Καλλιγά, πρώτου προέδρου του "Ιερού Συνδέσμου". 

Μελετώντας τη διδακτορική διατριβή του Πανοσιολ. Αρχιμ. Σωφρονίου-Σωτηρίου Φάκα, περί του συλλόγου "Ανάπλασις", στις σελίδες που γίνεται αναφορά στη σχέση των δύο σωματείων "Ιερού Συνδέσμου" και "Αναπλάσεως" διαβάζουμε στα περί ιδρύσεως του Ιερού Συνδέσμου και τα ακόλουθα:

"Ἀνάπλασις 43, ὅ.π., σσ. 484 β - 485 α: «Μετά τόν ἀνωτέρω λόγον τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἐνεγράφη πρῶτος αὐτός ὡς ἱδρυτής τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου», ὡρίσας ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου δραχμάς 2000. Εἶτα προσερχόμενος ἕκαστος ἐνεγράφετο, σημειῶν καί τήν ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ταμείου προσφοράν του, ὡς ἑξῆς.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (2)

Στην προηγούμενη ανάρτησή μας είδαμε ένα σύντομο ιστορικό για την προσπάθεια καταστατικής ένωσης των Κληρικών της Αθήνας. Η μία προσπάθεια το 1870 επί Μητροπολίτου Αθηνών Θεοφίλου, η οποία επεδίωκε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κληρικών και την ανάπτυξη των κατηχητικών σχολείων.

Η δεύτερη κίνηση, η οποία απέδωσε καρπούς, από τον Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανό Καλλιγά, το 1890, ο οποίος δημιούργησε τον «Κανονισμό του εκκλησιαστικού συλλόγου «Ιερός Σύνδεσμος» (ο Κανονισμός θα εκτεθεί σε άλλη ανάρτηση, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου).

Ψηφίδες από την ιστορία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (1)

Η τελευταία Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. και ένα συμβάν προ μηνών, έδωσαν το έναυσμα για την προσπάθεια σπουδής της ιστορίας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος μέσα από τις υπάρχουσες πηγές. 

Η πρώτη αναζήτηση έγινε, που αλλού, στο διαδίκτυο, με πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η δεύτερη στις υπάρχουσες γραπτές πηγές, τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Η Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ περί της διοικητικής, υπαλληλικής και ασφαλιστικής θέσης του «αμίσθου κληρικού».

Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
Χίος, οδός Ι. Σόδη αρ. 2
Τηλ. 2271044114, Φαξ 2271029451
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ktriantafyllos@gmail.com
  
ΠΡΟΣ TΟΝ ΙΕΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ  Ν  Ω  Μ  Ο  Δ  Ο  Τ  Η  Σ  Η

Του Κωνσταντίνου Δ. Τριαντάφυλλου, Δικηγόρου παρ’ Εφέταις (ΑΜ ΔΣΧ 197/08), κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Κράτος και Δημόσια Πολιτική»
  
Μου ετέθη το ερώτημα: Ποια είναι η διοικητική, υπαλληλική και ασφαλιστική θέση του «αμίσθου κληρικού».

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Ο προστάτης άγιος των γεωργών και αμπελουργών

Στη σημερινή υλιστική και τεχνο­κρατική εποχή, όπου ο σύγχρο­νος άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του στα θεμέλια του εγωιστικού του θε­λήματος, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αυτονομηθεί και να απομακρυνθεί από τον ίδιο του τον Δημιουργό, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αντιστεκόμενη, προβάλλει καθημερινά μέσα από το αγιολόγιο αγιασμένες μορφές αγωνιστών της πίστεώς μας, οι οποίες όχι μόνο έμειναν προ­σηλωμένες σ' αυτή, αλλά προτίμησαν να θυσιάσουν και την ίδια τους ακόμη τη ζωή. Ανάμεσα στους μάρτυρες του 3ου μ.Χ. αιώνα προβάλλει και ο Άγιος μάρτυς Τρύφων ο ιαματικός, του οποί­ου τη μνήμη η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και γεραίρει κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου. 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 21/2/2017 στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη ετήσια  Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών. (Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, με αποβίβαση στον ομώνυμο σταθμό ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομή τους (15 ευρώ) έγκαιρα στην διεύθυνση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ  Ταμία ΙΣΚΕ    Θεοφανοπούλου 33  Άργος Τ.Κ. 21 231 (τηλ. 6946193648), ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Αποφάσεις Δ.Σ. 26ης Ιανουαρίου 2017

ΑΘΗΝΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΚΕ 

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος 

Η συνεδρίαση άρχισε με  ευλογία και κοπή Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο π. Γεώργιο Κωνσταντίνου.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε.:

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Παρέμβαση του Δ. Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για τον εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Παρέμβαση του Δ. Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για τον εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών.

Προβληματισμοί και απορίες….

Σχετικά με τον εορτασμό της χαρακτηρισμένης ως θρησκευτικής από το ΠΔ του 1979 εορτής των Τριών Ιεραρχών, ποια διάταξη οφείλουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί; Την τελευταία ΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, την εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2016-2017 (99350/Δ2/16-6-2016) σύμφωνα με την οποία ισχύουν όσα ορίζονται από το ΠΔ 104/79 (ΦΕΚ 23 Α)[1] ή  τον νόμο 1157/1981[2]

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Διαδικασίες για τον νέο διορισμό Εφημερίων-Διακόνων για το έτος 2017.

Πρέπει να γνωρίζουμε:

Α) Ότι όλες οι παρακάτω διαδικασίες για την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ πρέπει να γίνουν το αργότερο έως την 27/2/2017. 

Β) Αντίγραφο του ΦΕΚ με τον διορισμό απαραιτήτως το διαβιβάζουμε στην Ιερά Σύνοδο.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση στο Κ.Ε.Π. Εφημερίων και Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.(Θέσεις εφημερίων 2017)

Αρθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/134/οικ.33237/16 (ΦΕΚ 4293 Β/30-12-2016): Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).