ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ

Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.


_____________________________________________________________

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Σε προηγούμενα τεύχη του "ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ" είχαμε δημοσιεύσει ένα μέρος από τούς αρχικούς πίνακες των μισθολογικών και βαθμολογικών κατατάξεων των Εφημερίων όπως αρχικά θα έπρεπε να ενταχθούν βάσει του νέου Νόμου 4024/2011. Σήμερα θα δημοσιεύσουμε στοιχεία πού ισχύουν για τις μισθολογικές και βαθμολογικές κατατάξεις των Κληρικών, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τις Ιερές Μητροπόλεις. Οι μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού 230/(Α΄ 73//2012). Δεν θα παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια αυτές τις διατάξεις, αλλά απλώς θα αναφέρουμε πως καθοριστικό ρόλο για την βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή των Εφημερίων έχει η αξιολόγηση των Κληρικών η οποία γίνεται από τούς αξιολογητές Κληρικούς εκάστης Μητροπόλεως, και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί ως Υπηρεσιακό, προβαίνει αναλόγως στη βαθμολογική-μισθολογική ή όχι προαγωγή των κληρικών πού έχουν τις προϋποθέσεις προαγωγής. Ενημερώνουμε επίσης τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας, πως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κοινοποίησε προς τις Ιερές Μητροπόλεις, εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. μετά την οποία αναστέλλονται άχρι καιρού οι αξιολογήσεις βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών των Κληρικών.

Ορισμένα στοιχεία του πίνακα βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής των Κληρικών οποίος ισχύει μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζουμε προς το παρόν αν αλλάξει κάτι, (το βέβαιο είναι ότι από 1-1-2015 θα αλλάξει το μισθολόγιο) παραθέτουμε για μία πληρέστερη ενημέρωση των Εφημερίων σχετικά με τις μισθολογικές προαγωγές τους.

Στο παρόν τεύχος του "ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ" θα δώσουμε τα στοιχεία πού αφορούν τις μισθολογικές κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

α) ΠΕ χρόνος προαγωγής ΣΤ΄ Εισαγωγικός 2 έτη.
Από το βαθμό ΣΤ΄ της ΠΕ για να ενταχθεί ο κληρικός στο βαθμό Ε΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 100% των κρινόμενων. Από το βαθμό Ε΄ για να ενταχθεί στο βαθμό Δ΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 90% των κρινόμενων. Από το βαθμό Δ΄ για να ενταχθεί στο βαθμό Γ΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 80% των κρινόμενων. Από τον βαθμό Γ΄ για να ενταχθεί στον βαθμό Β΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 70% των κρινόμενων, και από τον βαθμό Β΄ για να ενταχθεί στο βαθμό Α΄ καταληκτικός για την ΠΕ κατηγορία χρειάζονται 6 ετη υπηρεσίας και εντάσσεται τό 30% των κρινόμενων. 

β) ΤΕ χρόνος προαγωγής ΣΤ΄ Εισαγωγικός 2 έτη.
Από το βαθμό ΣΤ΄ της ΤΕ για να ενταχθεί ο κληρικός στο βαθμό Ε΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 100% των κρινόμενων. Από το βαθμό Ε΄ γαι να ενταχθεί στο βαθμό Δ΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 90% των κρινόμενων. Από το βαθμό Δ΄γαι να ενταχθεί στο βαθμό Γ΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 80% των κρινόμενων. Από το βαθμό Γ΄ γαι να ενταχθεί στο βαθμό Β΄ χρειάζονται 4 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται τό 70% των κρινόμενων,καί από το βαθμό Β΄ για να ενταχθεί στο βαθμό Α΄ καταληκτικός και για την ΤΕ κατηγορία χρειάζονται 8 έτη υπηρεσίας και εντάσσεται το 30% των κρινόμενων. (συνεχίζεται).

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών καί Νευροκοπίου


Εκ παραδρομής στην στήλη για τις μισθολογικές κρατήσεις των Κληρικών δεν συμπεριλήφθηκε η κράτηση της ειδικής εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης η οποία ισχύει στις Μισθολογικές κρατήσεις των Κληρικών από το έτος 2012 και η οποία διαμορφώνεται σε ποσοστό κρατήσεων ανάλογα με το ετήσιο φορολογικό εισόδημα του εκάστοτε Κληρικού, π.χ. Κληρικός με ετήσιο εισόδημα 12.000,00 ευρώ η παρακράτηση ανέρχεται εις το ποσόν του 1%, όσο το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται, ανάλογα αυξάνεται και το ποσοστό κράτησης υπέρ της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ θερμά τον π. Σωφρόνιο για την υπενθύμιση, και για την συμβολή του προς την ενημέρωση των αδελφών μας συμπρεσβυτέρων. 

π. Γεώργιος Βαμβακίδης
-----------------------------------------------
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας Κληρικοί έχουν άγνοια για τις μισθολογικές μηνιαίες κρατήσεις τους, παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά τις κρατήσεις των μισθών πού γίνονται κάθε μήνα στους μισθούς.

Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι αυτοί πού έχουν ασφαλιστική ιδιότητα πριν από την 1/1/1993. 
Νέοι ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν αυτή την ιδιότητα μετά την 1/1/1993.

Κρατήσεις:

Σύνταξη: 
  • παλαιοί ασφαλισμένοι: Βασικός μισθός +140,80 ή 70.40 για δώρο Πάσχα ή επίδομα αδείας επί 6,67%.
  • νέοι ασφαλισμένοι: όλες οι αποδοχές πλην κινήτρου απόδοσης (ή λειτουργικού) +140,80 ή 70,40 για δώρο Πάσχα ή επίδομα αδείας, επί 6,67%.
Υγειονομικό: όλες οι αποδοχές επί 2,55%.

Εργοδοτική Εισφορά Ο.Π.Α.Δ.: όλες οι αποδοχές 5,1%.

Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. για το εφάπαξ όλες οι αποδοχές πλην κινήτρου απόδοσης (ή λειτουργικού) επί 4%.

Περιοδικό Εκκλησία: όλες οι αποδοχές πλην του λειτουργικού επί 5/1000.

ΤΕΑΔΥ: 
παλαιοί ασφαλισμένοι βασικός μισθός επί 3% + επιδόματα πλην κινήτρου απόδοσης (ή λειτουργικού) επί 2%.
Νέοι ασφαλισμένοι όλες οι αποδοχές πλην κινήτρου απόδοσης (ή λειτουργικού) επί 3%.
ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά: 
παλαιοί ασφαλισμένοι βασικός μισθός επί 3%. 
Νέοι ασφαλισμένοι όλες οι αποδοχές πλήν κινήτρου απόδοσης (ή λειτουργικού) επί 3%.****Σημειώνεται ότι από 1/11/2011, ημερομηνία ένταξης και των Κληρικών του νόμου 4024/2011(Ενιαίο Μισθολόγιο), οι κρατήσεις για Σύνταξη, Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. και ΤΕΑΔΥ γίνονται επί των αποδοχών πού πήρε ο ασφαλισμένος Κληρικός τον Οκτώβριο του 2011.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:

Υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.: 1% επί των αποδοχών (όσοι έχουν κύρια κράτηση για το ταμείο)
Υπέρ ΟΑΕΔ: 1% επί των αποδοχών (όσοι δεν έχουν κράτηση Τ.Π.Δ.Υ.)
Υπέρ Ανεργίας: 2% επί των αποδοχών (άπαντες)

ΚΛΙΜΑΚΙΑ:
Μισθολογικά Κλιμάκια σε όλους τους βαθμούς δίδονται κάθε 2 χρόνια, πλην του ¨Β¨ βαθμού όλων των Κατηγοριών πού δίδονται ανά 3 χρόνια.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών καί Νευροκοπίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

Επειδή κατά την τελευταία συνεδρία του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ενημερωθήκαμε από τούς αρμοδίους υπαλλήλους του Ασφαλιστικού μας φορέα δηλαδή του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε ότι, υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερήσεις στην καταβολή των εφάπαξ προς τους δικαιούχους Εφημερίους λόγω ελλιπών στοιχείων κατά την αποστολή των δικαιολογητικών από τους κατά τόπους υπευθύνους των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων προς Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε, με αποτέλεσμα να ξεκινάει μία χρονοβόρα αλληλογραφία μεταξύ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε και των Ιερών Μητροπόλεων πού παρατηρούνται τα προβλήματα, πού έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων από το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας συνεφημερίους, παραθέτουμε παρακάτω εκ νέου τα νέα στοιχεία-δικαιολογητικά πού απαιτούνται για την χορήγηση των εφάπαξ και παρακαλούμε τους εν Χριστώ συμπρεσβυτέρους μας για την δική τους και έγκαιρη εξυπηρέτηση να μελετούν και να ενημερώνονται συστηματικά από τούς υπευθύνους των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων για την ολοκληρωμένη αποστολή των δικαιολογητικών τους. 

Για τους δικαιούμενους εφάπαξ, λόγω συνταξιοδοτήσεως: 

α) Αίτηση (υποχρεωτική αναγραφή των εξής στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Ταχ. Διεύθυνση, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) 

β) Δ.Α.Υ.Κ. 

γ) Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας) πού έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 

δ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος. 

ε) Φορολογική ενημερότητα. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση) για οφειλή ή όχι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Για τούς δικαιούμενους εφάπαξ, βάσει του Ν. 3232/2004 

α) Αίτηση (υποχρεωτική αναγραφή των εξής στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Ταχ. Διεύθυνση, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) 

β) Πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 

γ) Βεβαίωση αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας) πού έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, από την αίτηση για εφάπαξ, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 

δ) Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας. 

ε) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η μισθολογική κατηγορία του ασφαλισμένου καθώς και η ακριβής ημερομηνία που του χορηγήθηκαν μισθολογικά κλιμάκια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη της υπηρεσίας του. 

στ) Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 

ζ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος. 

η) Φορολογική ενημερότητα. 

θ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπη δήλωση) για οφειλή ή όχι στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχ. Επίτροπος 
Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε. 


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Σε συνέχεια των προηγουμένων τευχών του "ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ" σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και συστάσεως του Ταμείου των Κληρικών (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε) συνεχίζουμε και από το παρόν τεύχος να ενημερώνουμε τούς αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας για τον χρόνο ασφάλισης των Κληρικών αλλά και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας μας στον Κλάδο μας, ο οποίος έχει ως εξής:

Ο χρόνος ασφαλίσεως των κληρικών και όσων υπάγονται στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε είναι:

1ον) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για πραγματική ασφάλιση ή αναγνώριση.

(Διευκρίνηση: πολλοί συνάδελφοι μας Κληρικοί διαμαρτύρονται γιατί ενώ π.χ. έχουν χειροτονηθεί πριν από 35 χρόνια λαμβάνουν εφάπαξ για λιγότερα χρόνια. Το θέμα δεν είναι πότε χειροτονήθηκε κάποιος, αλλά πότε εντάχθηκε στον ασφαλιστικό του φορέα και από πότε άρχισαν οι κρατήσεις του υπέρ του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Κατά την ταπεινή μας άποψη κάθε κληρικός θα πρέπει να διατηρεί στο προσωπικό του αρχείο αντίγραφο του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. το οποίο περιέχει την ακριβή ημερομηνία ένταξής του στον κλάδο.)

2ον) Ο χρόνος ασφαλίσεως το καταργούμενο ταμείο πρώην (Τ.Α.Κ.Ε), συμπεριλαμβανομένου και αυτού πού έχει αναγνωριστεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία βάσει των διατάξεων του καταστατικού του καταργούμενου ταμείου.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους κληρικούς κ.α. και στα μέλη οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου, οι υποκείμενες σε εισφορά αποδοχές, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του βοηθήματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επαναδιοριζομένων, η αναγνώριση προϋπηρεσίας, η παραγραφή, το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των βοηθημάτων και εισφορών, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση πού δεν προβλέπεται διαφορετικά από το εν λόγω άρθρο, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κλάδου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας.

Τα προεδρικά διατάγματα 1032/1979 (ΦΕΚ 290/ΑΆ) και 219/1982 (ΦΕΚ 34 ΑΆ) καταργούνται και το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών επιστρέφονται εντόκως με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995, όπως ισχύει, στους δικαιούχους μετά από σχετική αίτησή τους πού υποβάλλεται στον Κλάδο και στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος αντίστοιχα εντός ανατρεπτικής ενός (1) έτους από την έναρξη ασφάλισής τους στον Κλάδο.

Ο χρόνος προϋπηρεσίας πού εξαγοράστηκε από Κληρικούς και υπαλλήλους πού έκαναν χρήση των διατάξεων της παρ. 1γ της υ.α. Φ274/οικ. 631/1998 (ΦΕΚ 467 ΒΆ) παραμένει ισχυρός και λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του καταβαλλόμενου εφάπαξ βοηθήματος. Η επιπλέον δαπάνη για τους Κληρικούς και υπαλλήλους του καταργούμενου Ταμείου βαρύνει τον Κλάδο και για τούς υπαλλήλους της Αποστολικής Διακονίας βαρύνει την Αποστολική Διακονία.

Οι Κληρικοί και οι υπάλληλοι ασφαλισμένοι του Κλάδου οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία σύστασής του θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος βάσει των διατάξεων του καταργούμενου ταμείου πρώην (Τ.Α.Κ.Ε), διατηρούν το δικαίωμα λήψης της εφάπαξ παροχής σύμφωνα με τη νομοθεσία του καταργούμενου Ταμείου εφόσον αποχωρήσουν από την Υπηρεσία, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 και ασκήσουν το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών από τη σύστασή του, στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) (Συνεχίζεται)

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε
.   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Σε συνέχεια του προηγουμένου τεύχους (μηνός Σεπτεμβρίου) συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τούς αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα δηλαδή του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε για την ακριβή γνώση και την έγκυρη ενημέρωσή τους. 

4ον) Πόροι του Κλάδου είναι: 

α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων, ίση με 4% υπολογιζομένη επί των αυτών αποδοχών πού υπολογίζεται και η εισφορά για τούς λοιπούς ασφαλισμένους του Τ.Π.Δ.Υ (δηλαδή όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους). 

β) Οι πόροι από το κληρικόσημο υπέρ του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. πού προβλέπεται από το άρθρο 2 του α.ν. της 19/20 Νοεμβρίου 1935 " περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 5439 κωδικοποιηθέντος δια του από 2/9/1932 διατάγματος και 5889 περί Ενοριακών Ναών και Εφημερίων του Ταμείου Αποδοχών και Ασφαλίσεως Κλήρου της Ελλάδος", όπως οι τιμές των πόρων αυτών αναπροσαρμόστηκαν με την αριθ. Φ. 60/3355/23-12-1991 (ΦΕΚ 13ΒΆ) υπουργική απόφαση πού εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 1719/1994 (ΦΕΚ 183/ΑΆ). 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε την απαραίτητη κληρικοσήμανση υπό των Εφημερίων, τόσο στα παραστατικά του Ιερού Ναού ( Μισθοδοτικές καταστάσεις, δαπάνες κ.λ.π) όσο και στα διπλότυπα- έντυπα των Ιεροπραξιών, διότι τα έσοδα από τα κληρικόσημα αποβαίνουν στα εφάπαξ των Εφημερίων. Η κληρικοσήμανση στα παραστατικά του Ιερού Ναού μπορεί να καταβληθεί στο Ταμείο του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε χωρίς το κληρικόσημο αλλά μόνο με την αποστολή των χρημάτων για το σύνολο των δαπανών με το σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης του τοπικού Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως. Το ποσοστό του κληρικοσήμου επί των παραστατικών είναι 4% στο σύνολο του παραστατικού. 

Είναι λοιπόν προς οικονομική ζημία των Εφημερίων ή μη σωστή καταβολή των κληρικοσήμων, τα οποία θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πώς σήμερα κυκλοφορούν κληρικόσημα μόνο των 2 και 3 ΕΥΡΩ ενώ τα υπόλοιπα άλλων χρηματικών ποσών έχουν καταργηθεί. 

γ) Η προβλεπόμενη από το άρθρο 46 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50/ΑΆ) εισφορά επί των κηρωδών υλών. Οι πόροι των περιπτώσεων β΄Α και γΆ δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ., για την κάλυψη των ελλειμμάτων του Κλάδου. 

δ) Η προβλεπόμενη εισφορά των άρθρων 1 παρ. 4,2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του ν. δ. 228/1973 (ΦΕΚ 284/ΑΆ), όπως ισχύει κάθε φορά. 

ε) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι τόκοι και οι πρόσοδοι περιουσίας των κεφαλαίων και της περιουσίας του Κλάδου, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία. 

Στο επόμενο τεύχος θα ασχοληθούμε με το χρόνο ασφαλίσεως του Κλάδου μας δηλαδή του ασφαλιστικού μας φορέα Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (συνεχίζεται) 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι. Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Επειδή πολύ συχνά αρκετοί εν Χριστώ αδελφοί υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ταμείου ασφάλισης των κληρικών δηλαδή του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., ορισμένοι δε εξ αυτών έχουν παντελή άγνοια, άλλοι δε εσφαλμένες πληροφορίες περί αυτού, ενημερώνουμε τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς σχετικά για το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε για την ασφαλέστερη ενημέρωσή τους και είμαστε δια μέσου του "Εφημερίου" στην διάθεσή τους για τυχόν διευκρινήσεις. 

1ον) Το Ταμείο Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.), πού προήλθε ύστερα από μετονομασία του πρώην Τ.Α.Κ.Ε. βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του Νόμου. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/ΑΆ) καί διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Κλάδου Αρωγής του μετονομαζομένου Τ.Α.Κ.Ε. καταργείται από την πρώτη του τετάρτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

2ον) Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) συνιστάται από την ίδια παραπάνω ημερομηνία Κλάδος με την ονομασία "Κλάδος Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος", ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται "Κλάδος", στον οποίο υπάγονται υποχρεωτικά: 

α) οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου Ταμείου (Κληρικοί και λαϊκοί) 

β) οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την ποία θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο καταργούμενο Ταμείο. 

Ο Κλάδος αυτός έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μεταφορά κεφαλαίων από τους λοιπούς κλάδους πού υφίσταται στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

3ον) Σκοπός του Κλάδου είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους πού αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 ΑΆ). 

Τη διοίκηση και διαχείριση του Κλάδου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας πού διέπουν το Ταμείο αυτό. Στο ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του Νόμου εκπρόσωπος των Κληρικών σ΄αυτό μετέχει, ο οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) Κληρικός, μέλος απαραίτητα του ως άνω Δ.Σ. Σήμερα εκπρόσωπος των Κληρικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ.Υ., με απόφαση του Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε. είναι ο Πρόεδρος αυτού, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος και Εφημέριος -Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργους. (Συνεχίζεται) 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.


ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Σε συνέχεια των προηγουμένων τευχών του "Εφημερίου" παραθέτουμε παρακάτω τις τους βασικούς μισθούς των υπολοίπων βαθμών των μισθολογικών κατηγοριών των Εφημερίων. 

Με τις διατάξεις λοιπόν της παρ. 3 του άρθρου 13 του Νόμου 4024/2011 οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών καθορίζονται ως εξής: 

1ον) Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) δηλ. της ΥΕ κατηγορίας 780Χ 10%, της ΔΕ 858Χ 10%, της ΤΕ 1.037Χ10% της ΠΕ 1.092Χ10%. 

2ον) Του βαθμού Δ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε΄ σε ποσοσστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) κατά το παράδειγμα της παραπάνω παραγράφου. 

3ον) Του βαθμού Γ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ΄ σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%). 

4ον) Του βαθμού Β΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού Γ΄ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

5ον) Του βαθμού Α΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού Β΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 

Σχετικά με τους βαθμούς των μισθολογικών κατηγοριών (αρχικοί-καταληκτικοί) έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενα τεύχη του "Εφημερίου" και στα οποία παραπέμπουμε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας πού υποβάλουν καθημερινώς σχετικά ερωτήματα. 

Με μία προσεκτική παρακολούθηση στα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα κείμενα του "Εφημερίου" σχετικά με τα μισθολογικά, έχει τη δυνατότητα ό κάθε κληρικός να γνωρίζει την ακριβή σημερινή μισθολογική του μηνιαία αποδοχή. 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.

ΜΑΪΟΣ 2012

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 ορίζεται ότι ο Κληρικός, οποίος προάγεται βαθμολογικά, λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μισθολογικού Κλιμακίου του βαθμού αυτού, ο οποίος όμως πρέπει να είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό του Μ.Κ. πού κατείχε πριν την προαγωγή του. 

Για παράδειγμα Κληρικός της κατηγορίας ΠΕ ο οποίος λαμβάνει το Μ.Κ. 5 του βαθμού Β της κατηγορίας του, ύψους 2.104 €, όταν ενταχθεί στο βαθμό Α δεν θα λάβει το βασικό μισθό πού αντιστοιχεί στο βαθμό Α, ύψους 2.097 €, γιατί είναι μικρότερος από αυτόν πού ελάμβανε, αλλά θα λάβει το βασικό μισθό πού αντιστοιχεί στο πρώτο Μ.Κ. του βαθμού Α, ύψους 2.139 €, ο οποίος είναι υψηλότερος από αυτόν πού ελάμβανε μέχρι την προαγωγή του. 

Επί του άρθρου 13 του ν. 4024/2011 καθορίζεται ο βασικός μισθός και των Εφημερίων ο οποίος και καθορίζεται ως εξής: 

Ο εισαγωγικός μηνιαίος μισθός του βαθμού ΣΤ για την κατηγορία ΥΕ ανέρχεται εις το ποσόν των 780 € 

Ο εισαγωγικός μηνιαίος μισθός του βαθμού ΣΤ για την κατηγορία ΔΕ ανέρχεται με βάση της προηγουμένης παραγράφου πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 1,10 και είναι 858 € 

Ο εισαγωγικός μηνιαίος μισθός του βαθμού ΣΤ για την κατηγορία ΤΕ πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1,33 ανέρχεται στο ποσόν των 1.037 € και τέλος ο εισαγωγικός μηνιαίος μισθός του βαθμού ΣΤ για την κατηγορία ΠΕ πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1,40 ανέρχεται στο ποσόν των 1.092 €. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 καθορίζονται και οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών για τούς οποίους θα αναφερθούμε στο προσεχές τεύχος του Εφημερίου. 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 

Εν συνεχεία των προηγουμένων τευχών του Εφημερίου και με τα νέα δεδομένα του Ενιαίου μισθολογίου ν. 4024/2011 που ισχύει και για τους Ορθοδόξους Θρησκευτικούς Λειτουργούς, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του παραπάνω Νόμου για τα Μισθολογικά Κλιμάκια προβλέπονται τα εξής: 

Τα Μισθολογικά Κλιμάκια των βαθμών Ε έως Γ χορηγούνται ανά διετία, ενώ τα Μισθολογικά Κλιμάκια των βαθμών Β και Α χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των Κληρικών στα Μ. Κ. του βαθμού πού κατέχει γίνεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του ανωτέρου οριζομένου χρόνου. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περίπτωση πού προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολογήσεως (γι' αυτές θα αναφερθούμε σε επόμενα τεύχη και όταν δημοσιευθεί ο Κανονισμός αξιολογήσεως των Κληρικών πού ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος) του Κληρικού ότι δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπομένης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για δύο συνεχή έτη, τότε αυτός δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρι να επιτύχει τούς στόχους της αξιολογήσεως. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζονται τα Μ.Κ. κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού, πού αντιστοιχούν σε αυτόν. 

Συγκεκριμένα: 

1) Για το βαθμό Ε δύο (2) Μ.Κ. για τις Κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ. 

2) Για το βαθμό Δ τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) για την Κατηγορία ΥΕ. 

3) Για το βαθμό Γ τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε (5) για την κατηγορία ΔΕ.  

4) Τα Μ.Κ. του βαθμού Γ της ΥΕ κατηγορίας (καταληκτικός) και των βαθμών Β και Α των λοιπών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του Κληρικού, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από την υπηρεσία. 

Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Βαμβακίδης 
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Ι. Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Εκπρόσωπος Τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: