ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ι.Σ.Κ.Ε. (21-2-2013)Ιστοσελίδα: iersynklellados.blogspot.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iske2012@yahoo.com

22.2.2013 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε καλό κλίμα, με προσέλευση λίγων μελών αλλά πολλών επιστολών, συμφωνά με το καταστατικό, πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών η προγραμματισμένη Γ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε .Μετά τον απολογισμό του παρελθόντος και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και τον χαιρετισμό του Προέδρου π. Γεωργίου Σελλή, η Διευθύντρια του τομέα Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) έδωσε την εικόνα του Ταμείου σήμερα και ανέπτυξε τον στόχο να μειωθεί η αναμονή αποδόσεως των εφάπαξ στους τρεις μήνες. Στη συνέχεια, ο Γ.Γ. της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ) με φωνή αγωνίας απέδωσε στιγμή προς στιγμή την αλλοίωση όχι μόνο του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά και την αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας, η οποία αμαχητί υποκύπτει στο ρεύμα της εκκοσμικεύσεως που κατακλύζει την Ελληνική Κοινωνία. 

Η Γ.Σ ομόφωνα απεφάσισε όπως αποστείλει ψήφισμα διαμαρτυρίας σχετικό με την έκπτωση του μαθήματος των θρησκευτικών στον Πρωθυπουργό της Χώρας καθώς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της Επικρατείας. 

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε π. Ιωάννης Κατωπόδης ανέπτυξε το θέμα «Η αξιολόγηση των Κληρικών και η νομιμότητα της σχετικής εγκυκλίου». Πέρα από τις αστοχίες και την αντικανονικότητα της συγκεκριμένης εγκυκλίου, θέματα που επεσήμανε ο ομιλητής, η ΓΣ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η πρόταση για προσφυγή και ακύρωση της στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα είναι πολυετής και πολυέξοδος. Τα μέλη που συμμετείχαν στην ΓΣ εξέφρασαν για άλλη μια φορά την πικρία τους για τη στάση που τηρούν οι Ιεράρχες που συναποτελούν την ΔΙΣ, αφού σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά τον Εφημεριακό Κλήρο δεν εκλήθη κανένας εκπρόσωπος του Ι.Σ.Κ.Ε. 

Στην πρόταση να δημιουργηθεί γραφείο παραπόνων για περιπτώσεις διωκομένων Ιερέων, επικράτησε η θέση της πλειοψηφίας, δηλαδή να συνεχιστεί προς το παρόν η κατάσταση ως έχει: να απευθύνονται οι Ιερείς στο Δ.Σ του Ι.Σ.Κ.Ε και αυτό με τη σειρά του να μεσολαβεί για την επίλυση των τυχόν προβλημάτων. Παράλληλα ευχήθηκαν να ασχοληθεί κάποιος επιτέλους σοβαρά με την εκκλησιαστική δικαιοσύνη. 

Στην Γ.Σ επισημάνθηκε πως ο Ιερός Σύνδεσμος θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί όσο αφορά στην εγγραφή νέων μελών. Πρόταση μέλους του Δ.Σ να γίνει η Γ.Σ σε μια από τις Μητροπόλεις που στηρίζουν τον Ιερό Σύνδεσμο, αφού οι των Αθηνών και των ομόρων Μητροπόλεων δεν παρευρίσκονται στις Γ.Σ, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 

Τέλος, η Γ.Σ σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου ανακήρυξε ομόφωνα ως επίτιμα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε τους Μητροπολίτες Πατρών, Καρπενησίου, Κηφισίας και Χίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: