ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Σχετικά με την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας καθώς και με την παροχή του εφάπαξ.

Ορισμένες διευκρινιστικές και ενημερωτικές πληροφορίες θα προσφέρουμε πρός τούς αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας συμπρεσβυτέρους και Διακόνους σχετικά με την θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των καθώς και με την παροχή του εφάπαξ.

α) Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 563/08-01-2014 έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ. (Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), στον οποίο οργανισμό είναι ενταγμένοι και οι Κληρικοί, όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένου και των εν ενεργεία Εφημερίων και Διακόνων, όσοι έχουν προβεί στην ηλεκτρονική Απογραφή και θεώρηση βιβλιάριων του Ο.Π.Α.Δ. μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 οπότε και έληξε η τελευταία προθεσμία του ως είρηται Οργανισμού για την ηλεκτρονική απογραφή και θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας, δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι Κληρικοί τα βιβλιάρια υγείας τα προσωπικά και των ανηλίκων τέκνων τους στις Ιερές Μητροπόλεις πού ανήκουν για να τα θεωρήσουν για το νέο έτος 2014. Η θεώρηση πού προηγήθηκε ηλεκτρονικά το 2013 ισχύει έως 31-3-2014. Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλιάρια υγείας των συζύγων των Πρεσβυτέρων και των ενηλίκων τέκνων πού θεωρούνται από τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Π.Α.Δ. και αυτά έχουν ισχύ έως την 31-3-2014. Μετά από την συγκεκριμένη ημερομηνία, νέα πληροφορία θα δοθεί στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με τις θεωρήσεις. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε σχετικά τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας.

β) Σχετικά με την παροχή των εφάπαξ, επειδή από διάφορα εκκλησιαστικά περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα διατυπώνονται απόψεις και πληροφορίες πού πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενημερώνουμε τους εν Χριστώ αδελφούς μας ότι τα εφάπαξ των κληρικών χορηγούνται κανονικότατα από το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις εν σχέση με άλλα ταμεία του Δημόσιου Τομέα. Έως και σήμερα έχουν χορηγηθεί τα εφάπαξ και του μηνός Οκτωβρίου του 2013. Εάν υπάρχουν Κληρικοί πού έχουν κάνει αίτηση για την χορήγηση του εφάπαξ πριν από τον Οκτώβριο του 2013 και δεν το έχουν λάβει, προφανώς θα υπήρξε πρόβλημα με την αποστολή των δικαιολογητικών. Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι κατά τόπους Μητροπόλεις να στέλνουν επακριβώς τα δικαιολογητικά για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Πρέπει όμως να γνωρίζουν οι αδελφοί μας ότι με τον Νόμο 4093/2011 ο οποίος και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222, τεύχος Α΄ μειώθηκαν όλα τα εφάπαξ συμπεριλαμβανομένου δυστυχώς και των Κληρικών κατά 36,94%. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι για να χορηγηθεί ένα εφάπαξ γι' αυτούς πού συνταξιοδοτούνται θα πρέπει να κατατεθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η σχετική αναφορά συνταξιοδοτικής πράξης και κατόπιν να χορηγηθεί το εφάπαξ. Όσο καθυστερεί η συνταξιοδοτική πράξη του Γ.Λ.Κ προς το Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., αναλόγως καθυστερεί και η παροχή του εφάπαξ δίχως την ευθύνη του ταμείου μας. Για τις περιπτώσεις των εφάπαξ σύμφωνα με το Νόμο του 3232/2004 η σειρά προτεραιότητας είναι βάσει του αριθμ. πρωτ. Όποια αίτηση έχει αποσταλεί από τις Ιερές Μητροπόλεις πρώτη και έχει πρωτοκολληθεί εκείνη διεκπεραιώνεται πρώτη.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου
Εκπρόσωπος τύπου Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: