ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος επίτιμο μέλος του Ι.Σ.Κ.Ε.

12.06.2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, σήμερα 12η Ιουνίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και μελών του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) στην πόλη των Πατρών.

Αφορμή της συναντήσεως υπήρξε η απόφαση της Γ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε να ανακηρύξει τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών σε επίτιμο μέλος του, κάτι το οποίο ο ίδιος απεδέχθη.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε, αφού προσεκύνησαν πρώτα εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ανδρέου, εδεξιώθησαν υπό του Σεβασμιωτάτου εις την Ιεράν και Σεβασμίαν Μονήν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηροκομείου, όπου και πραγματοποιήθηκε η παράδοσης της τιμητικής πλακέτας και του εγγράφου της αποφάσεως της Γ.Σ. 


Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής εξήρε την προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου εις την Ιεράν Μητρόπολιν του αλλά και την αξίαν λόγου και ευδόκιμο υπηρεσία του εις την γενέτειρα του, τόσο εις την εν Τριπόλει Παιδαγωγική Ακαδημία όσο και εις την Ιερά Μονή Βαρσών της οποίας υπήρξε ηγούμενος.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, μετά από μακρύ και εποικοδομητικό διάλογο, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και δι αυτών τα μέλη της Γ.Σ. δια την απόφαση τους αυτή και επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο καλό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των μελών του Ι.Σ.Κ.Ε και των Ιεραρχών της Αγίας μας Εκκλησίας. 


Τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. τα οποία επεσκέφθησαν τον Σεβασμιώτατον εκτός του Προέδρου ήταν, ο Αντιπρόεδρος Πρ/σβυτερος Ιωάννης Κατωπόδης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο εκπρόσωπος τύπου Πρ/βύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, ο Ταμίας Μιχαήλ Μετζάκης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, καθώς και τα μέλη Πρ/σβυτερος Χριστοφόρος Μουτάφης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και Πρ/σβυτερος Ευάγγελος Φεγγούλης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: