ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση, όπου θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, την 19ην Νοεμβρίου 2014 στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.( Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Στάση: Αγίου Ελευθερίου) 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 26ην Νοεμβρίου 2014 εις τον ίδιο τόπο και ώραν 10:00ην π.μ. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομήν τους (15 ευρώ) έγκαιρα στην Δ/ση: ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ Ταμία ΙΣΚΕ Θεοφανοπούλου 33 Άργος Τ.Κ. 21 200, ή την καταβάλλουν την ημέρα της διενέργειας των Αρχαιρεσιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α) 10:00 Προσευχή.

Β) 10:30 Απολογισμός-Πεπραγμένα απερχομένου Δ.Σ. 

Γ) 10:45 Ψηφοφορία - Εκλογές

ΑΘΗΝΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΠΡ/ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΗΣ              ΠΡ/ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Όποιος θέλει μπορεί να θέσει υποψηφιότητα εντός 10 ημερών από της λήψεως της παρούσης με την κάτωθι αίτηση, ή άλλης ιδιοχείρου, την οποία θα αποστείλει στα γραφεία του ΙΣΚΕ (Σοφοκλέους 4 ) μαζί με την συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει. 

----------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………….. ανήκων εις την Ι.Μ. ………………………………………….. ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου αίτηση επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για το 1) Δ.Σ. 2) Ε.Ε. των αρχαιρεσιών του ΙΣΚΕ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 19ην Νοεμβρίου 2014 εις τον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. (Τοποθετείστε x ανάλογα για την θέση που επιθυμείτε)

Εν ……………………………………………………………2014

Ο ΑΙΤΩΝ


-----------------------------------------------------------------------------------------

15 Ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες θα λάβετε τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων και οδηγίες δια τον τρόπο ψηφοφορίας δι` επιστολής

Δεν υπάρχουν σχόλια: