ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Αύριο Τετάρτη η Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. στον Άγιο Κοσμά Αμαρουσίου


Αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 στις 10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, σύμφωνα και με την από 15/1/2015 Πρόσκληση του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: