ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση


 
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση του Ι.Σ,Κ.Ε., η οποία έγινε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου. (Το φωτογραφικό υλικό είναι του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: