ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Σημαντική ενημέρωση για το εφάπαξ των κληρικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΚΕ 4 Οκτωβρίου 2016

Μετά από αίτημα που υπέβαλλε στο ΤΠΔΥ ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΚΕ π. Ευάγγελος Φεγγούλης με θέμα τα 571 εκκρεμή εφάπαξ αδελφών εφημερίων, ο αρμόδιος υφυπουργός εξέδωσε εγκύκλιο όπου αναφέρει ότι από την ψήφιση του Νόμου 4387/2016, και μετά δηλ. από τις 13/5/2016, για την χορήγηση του εφάπαξ, απαιτούνται: 1) Λήψη κύριας σύνταξης, 2) Πλήρωση χρονικών προϋποθέσεων. 

Άρα δεν είναι δυνατή η χορήγηση εφάπαξ αν δεν προηγηθεί η οριστική συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης και με την συμπλήρωση του 70ου έτους.

Ωστόσο στο ίδιο έγγραφο απάντηση τονίζεται πως οι 571 εκκρεμείς αιτήσεις εφάπαξ συνταξιούχων και εν ενεργεία κληρικών που έχουν κατατεθεί από την 1/09 /2013 και μέχρι 12/05 2016 ,θα πληρωθούν με τον παλιό Νόμο 3232/2004 και ότι αυτές καταλαμβάνονται από τον νέο 4387 ,μόνο σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού της παροχής. Αυτό σημαίνει πως τα εφάπαξ 571 εφημερίων αδελφών απελευθερώθηκαν και ήδη έχει ξεκινήσει η καταβολή πολλών εξ αυτών.

Όποιος επιθυμεί, να πληροφορηθεί για το ύψος του ΕΦΑΠΑΞ, που θα πάρει και πότε θα μπει το ποσό αυτό στον λογαριασμό του, μόνο ο ίδιος, λόγω προσωπικών δεδομένων, μπορεί να απευθύνεται στην Γ΄ Διεύθυνση του ΤΠΔΥ και στην κ. Ε. Αγγελίδου, (Τηλ. 210-3270407).

Προς ενημέρωση παρατίθενται τα παρακάτω επίσημα στοιχεία του ΤΠΔΥ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/9/2013 ΕΩΣ 12/5/2016
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ - 142
ΕΦΑΠΑΞ Ν.3232/2004 (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ) - 429
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΤΟΚΩΣ (Ν.3232/2004) – 307

Εκ του γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: