ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών. (Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Στάση: «Άγιος Ελευθέριος»).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στον ίδιο τόπο και ώρα 10:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομή τους (15 ευρώ) έγκαιρα στην διεύθυνση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ Ταμία ΙΣΚΕ Θεοφανοπούλου 33 Άργος Τ.Κ. 21 231 (τηλ. 6946193648), ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α) 10:00 Προσευχή – Επιμνημόσυνη Δέηση. 
Β) 10:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 
ΘΕΜΑΤΑ:
1) Χαιρετισμός Προέδρου ΙΣΚΕ.
2) Χαιρετισμοί Προέδρων άλλων αδελφών Συνδέσμων.
3) Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 -Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Εισήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου με θέμα: «Η ψυχική εξάντληση των Κληρικών».
5) Εισήγηση κας Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακής Ψυχολόγου, με θέμα: «Όταν ο πόνος αγγίζει την καρδιά. Μία άλλη οπτική».
6) Τρέχοντα θέματα – Συζήτηση. 

ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΗΣ     Πρ/ρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 

Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα αποστείλει, μαζί με την συνδρομή του, εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει, στην ταχυδρομική θυρίδα του Ι.Σ.Κ.Ε.: ΙΕΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………… ανήκων εις την Ι. Μ. ……………………………………………………ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην τακτική Γ.Σ. του ΙΣΚΕ της 13ης Φεβρουαρίου 2018 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση επαναλήψεως της Γ.Σ.

Εν ………………………………………………………2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: