ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη ετήσια  Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:30 π.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» στην οδό Πανεπιστημίου 52. ( Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:   Α) τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στάση Ομόνοια και  Β) το μετρό, στάση Πανεπιστήμιο).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Πέμπτη 20η  Φεβρουαρίου 2020 στον ίδιο τόπο και ώρα 10.00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομή τους (15 ευρώ) έγκαιρα στην Δ/νση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ  Ταμία ΙΣΚΕ Θεφανοπούλου 33  Άργος Τ.Κ. 21 200  ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.                  ΘΕΜΑΤΑ:

1)   Χαιρετισμός Προέδρου Ι.Σ.Κ.Ε 
2)   Χαιρετισμός Προέδρων άλλων αδελφών Συνδέσμων
3)   Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 . -   Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5) Εισηγητές οι Α)  Κος Αλέξιος Μητρόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου και Εργατολόγος και Β) π. Χερουβίμ Βελέντζας  Υπεύθυνος Γραφείου Προσωπικού Ιεράς Συνόδου.
6)   Τρέχοντα θέματα - Συζήτηση                      
ΑΘΗΝΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΕΛΛΗΣ                                                 Πρ/ρος   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να  συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα αποστείλει στη Δ/ση του ΙΣΚΕ:  (Τ.Θ.8150   10210 ΑΘΗΝΑ ) μαζί με την συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………… ανήκων εις την Ι.Μ. ……………………………… ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην τακτική Γ.Σ. του ΙΣΚΕ της 13ης  Φεβρουαρίου 2020 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση επαναλήψεως της Γ.Σ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
 
 
Εν ………………………………………………………2020
Ο ΔΗΛΩΝ

Διαβάστε και κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση σε μορφή pdf 🎩

Δεν υπάρχουν σχόλια: