ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ανακήρυξη υποψηφίων - ψηφοδέλτιο - τρόπος ψηφοφορίας - επιστολική ψήφος

ΑΘΗΝΑ 24/10/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνεδρίασε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 με αποκλειστικό θέμα την ανακήρυξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και την κατάρτιση του Ψηφοδελτίου των αρχαιρεσιών, που θα γίνουν στην Ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. και εξής.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή με επιστολική ψήφο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ως εξής:

Για την αυτοπρόσωπη παρουσία: Στον εκλογέα παραδίδεται ομοιόμορφος φάκελος με ψηφοδέλτιο, ο εκλογέας εισέρχεται σε ιδιαίτερο χώρο και θέτει μέχρι (07) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (02) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου και τον ρίχνει στην ψηφοδόχο.

Για την επιστολική ψήφο: Το Δ. Σ. θα στείλει στα μέλη που δεν θα παρευρεθούν στη Γ. Σ. το ψηφοδέλτιο με δύο φακέλους  και ο αποδέκτης ψηφίζει σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον  φάκελο του ΙΣΚΕ χωρίς να σημειώσει οτιδήποτε επάνω και στη συνέχεια στον μεγαλύτερο φάκελο, που έχει τυπωμένη στη θέση του παραλήπτη την διεύθυνση του ΙΣΚΕ, σημειώνοντας (ο αποστολέας) επάνω αριστερά το ονοματεπώνυμό του,  την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει και την ταχυδρομική του διεύθυνση. 

Η ταχυδρομική διεύθυνση (ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ.Θ. 8150, 10210 ΑΘΗΝΑ)  ισχύει τόσο για την επιστολική ψήφο, όσο και για την υπόλοιπη αλληλογραφία με τον ΙΣΚΕ. 

Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: