ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Ο Ι.Σ.Κ.Ε. για τις πυρκαγιές και την αντιμετώπισή τους.

Αθήνα 24/07/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος παρακολουθεί με συνοχή καρδίας τις επιπτώσεις των πυρκαγιών που κατακαίουν σε πολλά σημεία την πατρίδα μας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλους τους πληγέντες από τη λαίλαπα της φωτιάς. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στις εικόνες που έρχονται από το νησί της Ρόδου. 

Θεωρούμε ότι προτεραιότητα παραμένει η διάσωση της ανθρώπινης ύπαρξης, συγχρόνως εκφράζουμε τη θλίψη μας για την καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας, που είναι αναπόσπαστα και απαραίτητα κομμάτια της δημιουργίας, αλλά και της καταστροφής οικιών και επαγγελματικών χώρων. 

Απευθύνουμε ευγνώμονες ευχαριστίες προς όλους εκείνους που από την πρώτη στιγμή παλεύουν κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας, ένστολους αδελφούς του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας (πυροσβεστικής, αστυνομίας και λιμενικού), τους εθελοντές πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, όλες τις εθελοντικές ομάδες, αλλά και τον υπέροχο λαό, που εκπλήσσει με το φιλότιμο και την αλληλεγγύη του. Πολλά τα παραδείγματα και ιδιαίτερα από το εμπερίστατο νησί της Ρόδου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: