ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για τη μισθοδοσία των κληρικών

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ι.Σ.Κ.Ε.)                                          
 Αθήνα 30/04/2012
Σοφοκλέους 4
105 59 Αθήνα


Προς
τούς Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων


Αξιότιμοι κύριοι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

δημοσιογραφικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών, τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτονικού τύπου αναφέρουν πως "τον Ιούνιο θα διακοπεί η μισθοδοσία του Εφημεριακού Ιερού Κλήρου από το Κράτος, σύμφωνα με τούς όρους πού έχουν συναποφασιστεί στό λεγόμενο "Μνημόνιο 2".
Η ως άνω πληροφορία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των χιλιάδων συναδέλφων μας καθώς επίσης και των χιλιάδων μελών των οικογενειών των οι οποίοι υπενθυμίζουμε ότι τυγχάνουν ενεργοί ψηφοφόροι των εκλογών.
Παρακαλούμε δια την σωστή καί έγκυρη ενημέρωση. Eνημερώστε μας τί γνωρίζετε επί του συγκεκριμένου ως άνω θέματος και ποία είναι η θέση του πολιτικού φορέα πού εκπροσωπείτε για το θέμα της μισθοδοσίας των Κληρικών από το Κράτος.

Διά τό Δ.Σ. Ι.Σ.Κ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Σελλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: