ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Προσοχή στους απατεώνες που εξαπατούν κληρικούς


Με αφορμή νέα κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης κληρικών υπενθυμίζουμε παλαιότερες ανακοινώσεις του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (30.09.2010 και 24.01.2012) εφιστώντας την προσοχή των αδελφών συμπρεσβυτέρων για να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

ΑΘΗΝΑ 24.1.2012 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του Ιερατικού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε ) ενημερώνει άπαντες τους Κληρικούς ότι συνεχίζεται η δράση των κακοποιών οι οποίοι προφασιζόμενοι ότι είναι μέλη του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων (Τ.Π.Δ.Υ) Υπαλλήλων ή μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε απομυζούν από τους Ιερείς μεγάλα χρηματικά ποσά. Το Τ.Π.Δ.Υ έχει προβεί στις νόμιμες διαδικασίες και ο Ι.Σ.Κ.Ε επανειλλημένα έχει ενημερώσει τα μέλη του και τις Ιερές Μητροπόλεις. Παρ` όλα αυτά τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά και δεν ξέρουμε πλέον πώς να το αντιμετωπίσουμε. Σε πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Ι.Σ.Κ.Ε. στην Γ.Α.Δ.Α προτάθηκε να γίνει άμεσα ενημέρωση όλων των κληρικών της Ελλάδος. Επίσης όταν οποιοσδήποτε Κληρικός δεχθεί τηλεφωνικά πρόταση για τακτοποίηση εκρεμμοτήτων για το εφάπαξ ή την συνταξιοδότηση του, να μην προβεί σε καμμία ενέργεια, εάν δεν προηγηθεί επικοινωνία με την Διευθύντρια του ΤΠΟΕΚΕ κα Αικατερίνα Πατσιά στο τηλ 2103270401. 

Επίσης σ` αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Ασφάλεια Αττικής στο τηλέφωνο 2106476183. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: