ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο τύπου 8/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 8η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε σε τακτική συνεδρίαση. Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήσαν και οι εξής: 

- Να συγχαρεί το μέλος του Δ.Σ. Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Κωνσταντίνου για την δημιουργία και ανάρτηση στο διαδίκτυο της Ιστοσελίδας του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στην διεύθυνση: http://www.iersynklellados.blogspot.gr/ 

- Να ευχαριστήσει και να δείξει την ευαρέσκεια του προς όλους τους αδελφούς Κληρικούς οι οποίοι στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας, στρατεύονται στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας, αναπληρώνοντας εν πολλοίς, την αδυναμία και απουσία του κράτους. 

- Να εκφράσει την απορία και συνάμα την απογοήτευση των Κληρικών, για την αυξανόμενη και διαρκώς επεκτεινόμενη αποχριστιανικοποίηση των πάντων, και την ανοχή της Εκκλησίας μας στην βεβήλωση των ιερών και οσίων της πίστεως και της πατρίδος μας. 

- Να επιστήσει για μια προσέτι φορά την προσοχή των Κληρικών έναντι των απατεώνων οι οποίοι εξακολουθούν, να εξαπατούν τους Κληρικούς και τους οικείους των, απομυζώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. (ορα οδηγίες Ελληνικής Αστυνομίας: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=9876&Itemid=619&lang=

- Να επανέλθει με έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο για το θέμα της συνδρομής στα περιοδικά "Εκκλησία" και "Εφημέριος" ιδίως μετά το νέο καθεστώς αποστολής των, αφού πολλοί ιερείς δεν τα λαμβάνουν. 

- Να επανέλθει με έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο διά το θέμα της συνδρομής όλων των Κληρικών με το ποσό των 5 ευρώ ετησίως προς τον Ι.Σ.Κ.Ε, τονίζοντας παράλληλα τον θεσμικό ρόλο του Ιερού Συνδέσμου. 

- Να σταλεί με παραπεμπτικό στον Πρωθυπουργό, την Βουλή των Ελλήνων και τους αρχηγούς των κομμάτων η απόφαση της Γ.Σ. για τις Γερμανικές αποζημιώσεις. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: