ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής τέλεσε τον Αγιασμό στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής
 τέλεσε τον Αγιασμό στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Μητρώο Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»

Τη δημιουργία του έργου «Μητρώο Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρός του κ. Μιχαήλ Γιάγκας, με την ευκαιρία των εγκαινίων του πρόσφατα ανακαινισθέντος Μεγάρου του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Το κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στο Σύνταγμα, είναι ιδιοκτησία του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ανακαινίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε εννέα μήνες, καταλαμβάνει επιφάνεια 2.510 τ.μ. και στεγάζει όλες τις  υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ( 130 άτομα προσωπικό), οι οποίες έως σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του Δήμου Αθηναίων  (Όθωνος, Λ. Αλεξάνδρας, Σταδίου και Αγ. Κωνσταντίνου).
Τα εγκαίνια,, πραγματοποίησε  σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, ο Υπουργός Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης ο οποίος  και τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης των Υπηρεσιών τόσο για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος  όσο και για τη Διοίκηση, που θα μπορεί να ασκεί καλύτερο έλεγχο και συντονισμό, τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα εργάζονται σε σύγχρονο  και υγιεινό περιβάλλον και  τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους,  που θα τους παρέχονται καλύτερες και ταχύτερες  υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. κ.  Μιχαήλ Γιάγκας, αναφέρθηκε στα σημαντικά οικονομικά οφέλη που επιφέρει η συνένωση των Υπηρεσιών, αφού μηδενίζονται τα ενοίκια από 140.000 Ευρώ το 2010, σε 0,00  το 2013, διακόπτονται οι μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές HELLASCOM με όφελος της τάξης των 60.000 Ευρώ κατ’ έτος και απελευθερώνονται, με δυνατότητα αξιοποίησης,  τα τέσσερα ακίνητα συνολικής επιφάνειας  4.750 τ.μ.  και παρουσίασε την οικονομική και ασφαλιστική κατάσταση του Ταμείου, όπως αυτή προέκυψε και μέσα από τη δημιουργία του Μητρώου Ασφαλισμένων.
Το Μητρώο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, χωρίς κόστος, με ίδιες δυνάμεις και σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) και την  Ενιαία Αρχή Πληρωμών( Ε.Α.Π.) και  μπορεί να αξιοποιηθεί και από  τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία,  παρέχει δε δυνατότητες όπως:
1.       Δημιουργία ατομικής μερίδας ασφαλισμένου, με πλήρη ατομικά, υπηρεσιακά και οικονομικά στοιχεία .
2.       Ενημέρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των ασφαλισμένων.
3.       Εισαγωγή νέων ασφαλισμένων.
4.       Ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε επίπεδο εργοδότη όσο και σε επίπεδο ασφαλισμένου, με τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες υπέρ των παραπάνω ταμείων.
5.       Ιστορικό υπηρεσιακών και ατομικών  μεταβολών.
6.       Ιστορικό ασφαλιστικών εισφορών.
7.       Ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών των δανειοληπτών, με τις  καταβαλλόμενες μηνιαίες δόσεις   προς εξόφληση των δανείων τους.
8.       Σύνδεση του ιστορικού ασφάλισης με την ηλεκτρονική εφαρμογή απονομής σύνταξης και το Μητρώο Συνταξιούχων. 
9.       Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (πληθυσμιακών, ηλικιακών, οικονομικών κ.α.)

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παν. Κοκκόρης  και στελέχη του Υπουργείου, Πρόεδροι Ασφαλιστικών Ταμείων, τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Ηλιόπουλος και μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και των Σωματείων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τον αγιασμό ετέλεσε ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής, Πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) και μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).
Επισυνάπτονται στοιχεία από την παρουσίαση 

Ο Πρόεδρος του Τ.ΕΑ.Δ.Υ.
Μιχαήλ Γιάγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: