ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΦ ΑΠΑΞ

12 ή ακόμα και 18 μήνες επιπλέον θα παραμείνουν στην αναμονή όσοι δικαιούχοι περιμένουν εδώ και τρία χρόνια να τους καταβληθεί το ψαλιδισμένο τους εφάπαξ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε από τη Βουλή ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, τους επόμενους 12-18 μήνες θα διατεθούν τα 663 εκατομμύρια για την πληρωμή των εφάπαξ, από την δόση που θα εκταμιευτεί, ενώ άλλα 400 εκατομμύρια έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις εισφορές των υπαλλήλων.

Άτυχοι από τους 62.000 που είναι σε αναμονή είναι οι 28.000 που συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο μετά την 1/1/2014. Ο λόγος που θα τους καθυστερήσει είναι καθαρά γραφειοκρατικός.

Αυτό συμβαίνει καθώς με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες αλλάζει η βάση υπολογισμού του βοηθήματος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2014. Έτσι με βάση την αλλαγή, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει εξαρχής η επεξεργασία των στοιχείων προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ οι εισφορές που κατέβαλαν την 5ετία 2008-2013.

Το νέο εφάπαξ είναι άθροισμα δυο τμημάτων:

Τα χρόνια μέχρι 31/12/2013 υπολογίζεται με το 60% των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας.

Από 1/1/2014 ισχύει νέο σύστημα που οδηγεί σε επιστροφή εισφορών με ή χωρίς προσαύξηση ανάλογα με τα ετήσια έσοδα του αντίστοιχου Ταμείου Πρόνοιας. Αν τα έσοδα μιας χρονιάς είναι αυξημένα έναντι της αμέσως προηγούμενης τότε το εφάπαξ δίνεται με προσαύξηση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για αιτήσεις που υποβλήθηκαν και είναι σε αναμονή θα ζητηθούν ΝΕΑ στοιχεία από τους εκκαθαριστές των Ιερών Μητροπόλεων.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑ.

Δείτε το δημοσίευμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: