ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Περί της Μισθοδοσίας των Κληρικών (του Πρωτοπρεσβυτέρου Νεκταρίου Μαρκάκη Συνταγματάρχη (ΣΙ))

Αυτές τις ημέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κάποιο άρθρο σχετικά με τη μισθοδοσία των κληρικών στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω εάν στηρίζεται σε πραγματικές καταστάσεις ή εάν αποπροσανατολίζει για να τεκμηριώσει ιδεολογικές αντιλήψεις οι οποίες σκόπιμα στρατεύονται εναντίον της Εκκλησίας. Διαβάζοντάς το, δημιουργήθηκαν μέσα μου σκέψεις και απορίες σχετικά με την αντικειμενικότητα των απόψεων τις οποίες εκπροσωπεί. Έτσι θα καταθέσω κάποιες σκέψεις, υπό τύπον ερωτήσεως, για να διευκολυνθεί ο συλλογισμός κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου που θα ήθελε να ενημερωθεί για το ζήτημα.

Υποστηρίζεται ότι είναι απίθανο για ένα κράτος να μισθοδοτεί τους κληρικούς. Μα, το Βέλγιο, η καρδιά της Ευρώπης, δεν μισθοδοτεί τους κληρικούς; Και σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη δεν γίνονται κρατήσεις υπέρ των εκκλησιών;

Θα συμφωνούσα ενδεχομένως με την άποψη ότι δεν είναι σωστό να λαμβάνουν διπλό μισθό κάποιοι κληρικοί (ή και τριπλό). Ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι κάνουν δυο και τρεις δουλειές λαμβάνοντας ένα μισθό! Γίνονται και ψυχολόγοι και συντηρητές κτηρίων και φύλακες μνημείων και συντονιστές συσσιτίων και οικονόμοι φιλοπτώχων ταμείων και ορφανοτρόφοι και στρατιωτικοί ιερείς και προπονητές αθλημάτων και ψυχαγωγοί παιδιών και παρηγορητές ασθενών και γηροκόμοι και κατασκηνωτές και τόσα άλλα. Τι μας ενοχλεί; Ότι με την δράση τους οι ιερείς μειώνουν το αριθμό των νέων από τα ναρκωτικά, τον τζόγο, τα τροχαία ατυχήματα;

Γίνεται λόγος για τα φιλοδωρήματα τα οποία λαμβάνουν οι ιερείς από την τέλεση μυστηρίων. Ξεχάσαμε όμως ότι με αυτά τα χρήματα ζουν και κάποιοι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εργασία και η Εκκλησία τους προσφέρει ένα επιμίσθιο, νεωκόροι και ψάλτες. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να γλυτώσουν ένα πενιχρό ποσό το οποίο θα δοθεί ως φιλοδώρημα στα παιδιά που διακονούν; Παιδιά που τις περισσότερες φορές είναι άνεργα ή φοιτητές που σπουδάζουν;

Σε ποιες χιλιάδες ιερείς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους αναφέρεται το δημοσίευμα; Λησμονήσαμε μάλλον ότι με πολύ φειδώ διορίζονται πλέον οι ιερείς και αρκετοί χειροτονούνται άμισθοι και ανασφάλιστοι. Ή μήπως αυτή η πρακτική δεν είναι μέτρο περιορισμού και μειώσεως των μισθοδοτούμενων κληρικών; Δεν αρκεί αυτό το μέτρο; Και εάν αποφασίσει το κράτος μια ενδεχόμενη διακοπή της μισθοδοσίας του κλήρου,ποια δημοκρατία και ποιος ανθρωπισμός συνηγορεί στη διακοπή μισθοδοσίας; Αφού οι περισσότεροι από τους χιλιάδες που παρουσιάζει το άρθρο είναι έγγαμοι με συζύγους και παιδιά, με οικογένεια. Προτίθεται κάποιος να αποφασίσει να αφήσει δίχως μισθό τόσες χιλιάδες οικογένειες;

Σχετικά με τις αποσπάσεις ιερέων στο εξωτερικό. Να ρωτήσω εάν είναι αλήθεια ότι υπάρχει η τάση μειώσεως και περιορισμού των ελληνικών προξενείων και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού; Πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που αυξάνονται οι απόδημοι Έλληνες λόγω της οικονομικής κρίσεως; Ποια μέτρα λαμβάνονται για τους αποδήμους Έλληνες στις χώρες που βρίσκονται; Να μειωθούν και οι ενορίες του εξωτερικού;

Δημιουργείται η εντύπωση ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα κάποιου θεσμού να διατηρεί τη δική του περιουσία. Γιατί αποκρύπτεται το ιστορικό γεγονός κατασχέσεως των τιμαλφή και ακινήτων της Εκκλησίας τα οποία, άλλα κατάσχεσε και άλλα κατέστρεψε η κυβέρνηση του Όθωνα και των Βαβαρών; Γιατί δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία με αριθμούς για την εκκλησιαστική περιουσία η οποία δόθηκε στο κράτος ως αντισταθμιστικό μέτρο για την μισθοδοσία του κλήρου; Γιατί δεν γίνεται αναφορά στα εκκλησιαστικά ακίνητα τα οποία χρησιμοποιεί το κράτος έναντι πενιχρού και συμβολικού ενοικίου;

Εάν διακοπεί η μισθοδοσία των κληρικών, των ορθοδόξων κληρικών, θα διακοπεί και για τους λειτουργούς και άλλων δογμάτων και θρησκειών; Θα διακοπούν οι χρηματοδοτήσεις προς κάθε άλλη θρησκεία; Για παράδειγμα, το τζαμί στην Αθήνα θα κατασκευασθεί από χορηγίες των πιστών της θρησκείας δίχως την χορηγία του ελληνικού κράτους;

Καλά είναι τα νομικά θέματα και τα νομικίστικα. Ας τα δούμε όμως και λίγο με το μάτι της ανθρωπιάς. Ας μην δημιουργείται διχασμός στο λαό. Μόνο με συνεργασία και συναλληλία ανθρώπων καλής θελήσεως, υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα οφέλη τα οποία πηγάζουν από τους μακροχρόνιους θεσμούς του Ελληνισμού.

Πρωτοπρεσβύτερος
Νεκτάριος Μαρκάκης
Συνταγματάρχης (ΣΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: