ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο τύπου Ι.Σ.Κ.Ε. 8/12/2018

ΑΘΗΝΑ, 08/12/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο χθες, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. 

Τα μέλη του Δ. Σ. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ομόφωνη απόφαση της Σεπτής Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εμμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, θέση την οποία ο Ι.Σ.Κ.Ε. υπερασπίζεται σε όλες τις παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και συναντήσεις του. 

Ο Μακαριώτατος προσέφερε στα μέλη του Δ. Σ. το συγγραφικό του έργο που αφορά στην περιουσία της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία του Κλήρου, καθώς και ένα δισέλιδο γραπτό υπόμνημα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, περιέχει προτάσεις του Αρχιεπισκόπου προς το σώμα της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν και η άποψη περί συνταγματικής κατοχύρωσης της μισθοδοσίας, η οποία δεν τέθηκε από τον Μακαριώτατο κατά τη συνάντηση με τον Ι.Σ.Κ.Ε., όπως δεν τέθηκαν και οποιεσδήποτε άλλες απόψεις ή προτάσεις, περί του αυτού θέματος, αφού τόσον η Ιερά Σύνοδος, όσο και ο Εφημεριακός Κλήρος συντάσσονται στην ομόφωνη θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου. 

Ο Μακαριώτατος διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στην επιτροπή διαλόγου, την οποία θα συστήσει η Δ.Ι.Σ. βάσει των αποφάσεων της Ιεραρχίας, θα συμμετέχουν ένας ή δύο Κληρικοί, προερχόμενοι από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. 

Συμφωνήθηκε να υπάρχει συχνότερη επικοινωνία και συνεργασία με τον Ι.Σ.Κ.Ε. και για άλλα εκκλησιαστικά θέματα. 

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: