ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ι.Σ.Κ.Ε. 9/12/2018

ΑΘΗΝΑ, 9/12/2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. αποφάσισε, όπως όλοι σχεδόν οι δημοσιοϋπαλληλικοί κλάδοι σήμερα στην πατρίδα μας, να διεκδικήσουμε κι εμείς, αναδρομικά αλλά κι εφεξής τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα) και το Επίδομα Αδείας μετά την έκδοση των αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων (ΣΤΕ, Ελ. Σ, ΑΕΔ) αλλά και δεκάδων κατώτερων δικαστηρίων που πρόσφατα δικαίωσαν μαζικά, όλες τις κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Απευθυνθήκαμε για αυτό το σκοπό στο γραφείο του νομικού μας συμβούλου κ. Αλέξη Μητρόπουλου και βρισκόμαστε σε επαφή με τον ίδιο και τους συνεργάτες του προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλων των κληρικών αναφορικά με τη συγκεκριμένη διεκδίκηση. Όπως μας έχουν ενημερώσει ο κ. Μητρόπουλος και οι συνεργάτες του πρέπει μέχρι το τέλος του έτους, αν είναι εφικτό μέχρι 21/12/2018, να καταθέσουμε και να κοινοποιήσουμε τις αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών, αλλιώς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να έχουμε υποβάλει αιτήσεις διακοπής της παραγραφής με δικαίωμα να εγείρουμε τις αγωγές μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Μητρόπουλος και οι συνεργάτες του, ο δικαστικός αγώνας θα έχει οπωσδήποτε αίσιο τέλος με πολλαπλά οφέλη, οικονομικά κι θεσμικά, σε μια κρίσιμη φάση για το μέλλον το δικό μας, των οικογενειών μας και της Εκκλησίας εν γένει. 

Αναμένουμε έγκαιρα και μαζικά να ανταποκριθούν οι Κληρικοί στον αγώνα που θα δώσουμε. Θα τους κρατάμε ενήμερους για την πορεία των διεκδικήσεών μας. Τους γνωστοποιούμε, ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην διαδικασία διεκδίκησης των αναδρομικών είναι τα παρακάτω: 

· Αίτηση/Προσωπικά Στοιχεία 

· Εξουσιοδότηση (απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) 

· Σύμβαση Εντολής-Παράσταση Δίκης 

· Μισθοδοτική Κατάσταση Δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα) και Επιδόματος Αδείας του 2012 

Οι υπεύθυνοι σε κάθε Μητρόπολη, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν τη συγκέντρωση των φακέλων με τα δικαιολογητικά κάθε ενδιαφερόμενου, θα απευθύνονται για πληροφορίες και τον τρόπο αποστολής των φακέλων των αιτούντων ως κάτωθι: 

Για την περιοχή Πελοποννήσου και Κρήτης, στον π. Γεώργιο Σελλή: τηλ. 6945298002 

Για την περιοχή Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Επτανήσων, στον π. Γεώργιο Βαμβακίδη: τηλ. 6979674283 

Για την περιοχή Στερεάς Ελλάδας και Λεκανοπεδίου Αττικής, στον π. Μιχαήλ Μετζάκη: τηλ. 6946193648 

Για την περιοχή Νήσων Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) και Ηπείρου, στον π. Γεώργιο Κωνσταντίνου: τηλ. 6972713106 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της αποστολής είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018. 

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: