ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 11 

Προς τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

Κοινοποίηση: 

1) Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως 

2) Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα μέλη του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ευπειθή στις προσταγές του κράτους και ιδίως στην κοινή υπουργική απόφαση 2867/Υ1 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 872/Β/16-3-2020, το οποίο αφορούσε την αναστολή, για λόγους προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία, της λατρείας όλων των θρησκευμάτων, απείχαν των λειτουργικών τους καθηκόντων. Άλλωστε σε πρώιμο χρόνο ο ΙΣΚΕ, με ανακοίνωσή του, είχε συνταχθεί με της κατευθύνεις της Επιστήμης και του Κράτους, χωρίς να απεμπολή την διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. 

Όποιος είναι άγευστος της λειτουργικής ζωής δεν μπορεί να εννοήσει το μέγεθος της πικρίας -που καταντά αγανάκτηση- όσων λειτουργούν εις το Ιερό Θυσιαστήριο, αλλά και των πιστών των οποίων διερήχθη ο δεσμός με την πηγή της Ζωής, που είναι το Σώμα και το Αίμα του ίδιου του Χριστού στην Θεία Κοινωνία. 

Από όλες τις γωνιές της Ελλάδος, έχουμε καθημερινά μηνύματα για την διαμορφωθείσα κατάσταση, γενόμενοι δέκτες παραπόνων από Κληρικούς και Λαϊκούς για ενεργότερη παρέμβαση του ΙΣΚΕ στα τεκταινόμενα. 

Με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα όπως επιτραπεί εις τους Ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός της Ελληνικής επικράτειας, να λειτουργούν με τους ιεροψάλτες των Ιερών Ναών (έναν ή δύο) και ενός νεωκόρου, κυρίως τις άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και έως ότου ξεπεραστεί ο κίνδυνος από την ενσκήψασα πανδημία. 

Θεωρούμε πως σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας: 

1) Με τρία ή τέσσερα άτομα δεν είναι δυνατόν σ’ ένα Ναό μεγάλης χωρητικότητας να μεταδοθεί ο ιός, αφού θα κρατούνται οι αποστάσεις. 

2) Μπορεί εύκολα να ελεγχθεί η υγεία των ανωτέρω σε τοπικό επίπεδο. 

Γνωρίζοντας ότι πρώτο μέλημα της Κυβερνήσεως είναι η υγεία των πολιτών και δια τον λόγον αυτόν επιβλήθηκαν τα ανωτέρω μέτρα, δεν θέλουμε επ’ ουδενί να δεχθούμε ότι αρνείστε την σωτηριώδη αποστολή της Εκκλησίας σ’ ένα Ορθόδοξο κράτος, στο οποίο άλλωστε εκλέγεσθε από πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Το άρθρο 3 του Συντάγματος είναι σαφέστατο. 

Αναλογιστείτε, ότι έχοντας και μόνο την αίσθηση, ότι «λειτουργούν οι εκκλησιές και ψάλλουν οι παπάδες» ο λαός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στη δοκιμασία, την οποία υφίσταται, ενώ απρόσκοπτα ο Ιερός Κλήρος θα επιτελεί το ιερό του καθήκον να προσεύχεται υπέρ των δικών του αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυναμώνοντας προσευχητικά το ιερό και θεάρεστο έργο όλων εκείνων, ιατρών, νοσηλευτών, ασθενών, εργαζομένων, αλλά και υμών των εν αρχή όντων, στην τιτάνια μάχη με τον μολυσματικό ιό. 

Με εξαιρετική τιμή 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                            Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας


                       Πρωτοπρεσβύτερος            Πρωτοπρεσβύτερος
                         Γεώργιος Σελλής             Βασίλειος Χρηστίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: