ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Κοινή Επιτροπή του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και της Ενώσεως Συνδέσμου Κληρικών Κρήτης συναντήθηκε σήμερα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος συνάντησε σήμερα, Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, στην Αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κοινή Επιτροπή του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και της Ενώσεως Συνδέσμου Κληρικών Κρήτης.

Ο Μακαριώτατος ενημέρωσε την Επιτροπή περί των προσπαθειών επιλύσεως της εκκρεμότητας σχετικά με την μισθοδοσία των Κληρικών, εξηγώντας ότι με το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος ζητείται απλώς να επικαιροποιηθεί ο αριθμός μισθοδοτούμενων θέσεων, που προέβλεψε πριν από 77 έτη ο νόμος 536/1945 (δηλαδή 6.000).

Ο αριθμός αυτός και τότε (1945) υπολειπόταν του πραγματικού αριθμού Κληρικών (7.151), αλλά και σήμερα αντιφάσκει αφ’ ενός προς τον αριθμό των Ενοριών, οι οποίες συνεστήθησαν με προεδρικά διατάγματα, αφ’ ετέρου προς τον αριθμό οργανικών θέσεων Κληρικών και εκ τρίτου προς τον αριθμό μισθών Κληρικών, που πράγματι καταβάλλεται βάσει του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.

Επανέλαβε ότι με το αίτημα αυτό δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με επιπλέον πιστώσεις ούτε επιδιώκεται η ανατροπή του ετήσιου προγραμματισμού μισθοδοσίας ή η σύσταση νέων οργανικών θέσεων και η «νομιμοποίηση» θέσεων.

Το αίτημα έγκειται στην εναρμόνιση μεταξύ της νομοθεσίας του 1945 προς τον αριθμό μισθών, που προβλέπει ο εκάστοτε προϋπολογισμός.

Η Κοινή Επιτροπή των δύο Συνδέσμων ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την ενημέρωση και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συναντηθεί με τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων περί του θέματος αυτού.

Εκ του Γραφείου Τύπου
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: