ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση από Ι.Σ.Κ.Ε. για τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε 

Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου θα καταβληθεί κανονικά από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από φημολογίες, η Ενιαία Αρχή Πληρωμών απάντησε ότι η μισθοδοσία του Εφημεριακού Κλήρου θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μετάβαση από τον προηγούμενο, στον νέο τρόπο πληρωμών, θα γίνει ομαλά και οι αρμόδιοι θα έχουν φροντίσει γι` αυτό. 

Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και θα ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του για το τι μέλλει γενέσθαι στο θέμα αυτό. 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: