ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλούνται  τα μέλη του ΙΣΚΕ στην πραγραμματισμένη ετήσια  Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21ην Φεβρουαρίου 2013 στις 10:30 π.μ.στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.( Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Στάση: Αγίου Ελευθερίου)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Πέμπτη 28η  Φεβρουαρίου 2013 εις τον ίδιο τόπο και ώραν 10:30ην π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομήν τους (15 ευρω) έγκαιρα στην Δ/ση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ  Ταμία ΙΣΚΕ    Θεοφανοπούλου 33  Άργος Τ.Κ. 21 200 , ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α)  10:30   Προσευχή εις Ιερόν Ναόν Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των κεκοιμημένων μελών.

Β)  10:45   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.                  ΘΕΜΑΤΑ:

1)   Χαιρετισμός Προέδρου ΙΣΚΕ
2)   Χαιρετισμός Προέδρων άλλων αδελφών Συνδέσμων
3)   Έγκρισις Απολογισμού οικονομικού έτους 2012, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 . -   Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4)   Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου: «Σχέσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.»
5)   Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κατωπόδης : «Η Αξιολόγηση των Κληρικών και η νομιμότητα της σχετικής εγκυκλίου»
6)   Κος Ηλίας Μπάκος Γ.Γ. Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων « Ο αφελληνισμός και η αποχριστιανικοποίηση της παιδείας .»
7)   Κα Ευφροσύνη Αγγελίδου. Διευθύντρια  ΤΑΠΟΕΚΕ:  «Θέματα Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων    Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ). »
8)   Τρέχοντα θέματα - Συζήτησις                      

ΑΘΗΝΑ   20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
                      Πρ/ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΕΛΛΗΣ                                                 Πρ/ρος   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να  συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα αποστείλει στα γραφεία του ΙΣΚΕ  (Σοφοκλέους 4 ) μαζί με την συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………… ανήκων εις την Ι.Μ. ……………………………… ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην τακτική Γ.Σ. του ΙΣΚΕ της 21ης  Φεβρουαρίου 2013 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση επαναλήψεως της Γ.Σ.


 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
 


Εν ………………………………………………………2013
Ο ΔΗΛΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: