ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 21/2/2017 στον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  τα μέλη του ΙΣΚΕ στην προγραμματισμένη ετήσια  Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών. (Για εύκολη πρόσβαση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, με αποβίβαση στον ομώνυμο σταθμό ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 στον ίδιο τόπο και ώρα 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακώς εντάξει και όσοι φροντίσουν να εγγραφούν αποστέλλοντας την συνδρομή τους (15 ευρώ) έγκαιρα στην διεύθυνση: π. ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΖΑΚΗ  Ταμία ΙΣΚΕ    Θεοφανοπούλου 33  Άργος Τ.Κ. 21 231 (τηλ. 6946193648), ή την καταβάλλουν την ημέρα της Γ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α) 8:00-10:00 Όρθρος, Θεία Λειτουργία & Μνημόσυνο υπέρ των κεκοιμημένων μελών  και του πρώην Προέδρου.  
Β) 10:00-10:30 Υποδοχή – καφές.
Γ) 10:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.   
                                                                         ΘΕΜΑΤΑ:
1) Χαιρετισμός Πρωτοπρ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, Προέδρου ΙΣΚΕ.
2) Χαιρετισμοί Προέδρων ή εκπροσώπων άλλων Ιερατικών Συνδέσμων.
3) Εισήγηση με θέμα : «Η νομική φύση της ιδιότητας του Εφημερίου.» Εισηγητής: Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου – LLM/Master Θεολογίας - Διδάσκων Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών
4) Έγκριση  Απολογισμού  οικ. έτους 2016  και σχετικής  έκθεσης της  Εξελεγκτικής Επιτροπής  και  ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
5) Σύντομη ενημέρωση των Μελών  για το νέο ενιαίο ασφαλιστικό  φορέα ΕΦΚΑ, από τον Αντιπρόεδρο του Ι.Σ.Κ.Ε.  και εκπρόσωπό του στη σχετική συμβουλευτική επιτροπή  Πρωτοπρ.  Ευάγγελο Φεγγούλη.
6) Παρουσίαση γνωμοδότησης του κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, Δικηγόρου παρ΄ Εφέταις , περί της διοικητικής, υπαλληλικής και ασφαλιστικής θέσης του «άμισθου κληρικού».
7) Τρέχοντα θέματα – Συζήτηση.       
ΑΘΗΝΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου            Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Χρηστίδης
Όποιος δεν μπορεί να προσέλθει μπορεί να  συμμετάσχει με την κάτωθι δήλωση την οποία θα αποστείλει στα γραφεία του ΙΣΚΕ  (Σοφοκλέους 4) μαζί με την συνδρομή του εάν δεν είναι ταμειακώς εντάξει.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………… ανήκων εις την Ι.Μ. ……………………………… ΔΗΛΩΝΩ με την παρούσα μου ότι συμμετέχω στην τακτική Γ.Σ. του ΙΣΚΕ της 21ης  Φεβρουαρίου 2017 και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση επαναλήψεως της Γ.Σ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
Εν ………………………………………………………2017

                                      Ο ΔΗΛΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: