ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Παρέμβαση του Δ. Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για τον εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Παρέμβαση του Δ. Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για τον εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών.

Προβληματισμοί και απορίες….

Σχετικά με τον εορτασμό της χαρακτηρισμένης ως θρησκευτικής από το ΠΔ του 1979 εορτής των Τριών Ιεραρχών, ποια διάταξη οφείλουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί; Την τελευταία ΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, την εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2016-2017 (99350/Δ2/16-6-2016) σύμφωνα με την οποία ισχύουν όσα ορίζονται από το ΠΔ 104/79 (ΦΕΚ 23 Α)[1] ή  τον νόμο 1157/1981[2]


Ακόμα ποιοι έθεσαν το ερώτημα, που αναφέρεται στην τελευταία ΥΑ; Αν όχι οι εκπαιδευτικοί που είναι ενημερωμένοι για τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολείων τους, τότε ποιοι; Και πόσο σαφής είναι η απάντηση του Υπουργείου «δύνανται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συμβολή των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.» Τι δραστηριότητες, ποια συμβολή;

Πρώτιστη δραστηριότητα εορτασμού θρησκευτικής εορτής είναι η συμμετοχή στη λατρευτική πράξη, αυτό που κοινά ονομάζεται εκκλησιασμός!!! Γιατί μας τρομάζουν οι λέξεις και γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε;  Πόσο έντιμο και δέον είναι να μη λέμε τα πράγματα με το όνομα τους οι επιστήμονες και οι πνευματικοί ηγέτες; (επιστήμη, η των ονομάτων επίσκεψις…)

Ιδιαίτερα σημαντική και απόλυτα κρίσιμη να δώσει διέξοδο στη σημερινή κρίση αξιών και στο κοινωνικό τέλμα, είναι η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την προσφορά τους στα γράμματα, στην επιστήμη, στους κοινωνικούς αγώνες, στον πολιτισμό γενικότερα και να μην χαρακτηριστεί αδαής ή γραφικός;
Γι αυτό ίσως συμπληρωματικά με τον εκκλησιασμό θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολή ταινιών που έχουν δημιουργήσει μαθητικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια και είναι εύκολα προσβάσιμες από το YouTube, ακόμα προβολή των ντοκιμαντέρ της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή του εποπτικού υλικού της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του υπουργείου, φωτόδεντρο….
Ο πλούτος του υλικού μεγάλος, η παρακαταθήκη των Τριών Ιεραρχών ουσιαστική δίνει μαθήματα ζωής…
Η άρνηση και η μισαλλοδοξία είναι αδέλφια δίδυμα, αν δεν θέλουμε να βιώσουμε νέους Ολοκληρωτισμούς, ας σταλάξουμε βάλσαμο στις καρδιές τα λόγια αγάπης των Τριών Ιεραρχών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              Πρωτοπρεσβύτερος                                                   Πρωτοπρεσβύτερος
          Γεώργιος Κωνσταντίνου                                             Βασίλειος Χρηστίδης
[1] άρθρο 2 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α)», σύμφωνα με το οποίο: «Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται: α) 'Απασαι αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά Δευτέρα, ε) η 1η Μαΐου και στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.»

[2] Tο άρθρο 1 παρ. 11 α του Ν.1157/1981 αναφέρει ρητά ότι η ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών είναι αργία για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: