ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Αποφάσεις Δ.Σ. 26ης Ιανουαρίου 2017

ΑΘΗΝΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΚΕ 

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος 

Η συνεδρίαση άρχισε με  ευλογία και κοπή Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο π. Γεώργιο Κωνσταντίνου.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε.:

1) Αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσης του ΙΣΚΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών. Προσκεκλημένος του ΙΣΚΕ και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Τρομπούκης, Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου-LLM/master Θεολογίας-Διδάσκων Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Θέμα της εισηγήσεως : <<Η νομική φύση της ιδιότητος του Εφημερίου>>.

2) Παρέλαβε και μελέτησε την γνωμάτευση του κ. Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου Δικηγόρου παρ Εφέταις περί της Διοικητικής, υπαλληλικής και ασφαλιστικής θέσης του << άμισθου κληρικού>>.


Εκ του γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: