ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Από 1-1-2018 χορηγούνται πλέον κανονικά τα μισθολογικά κλιμάκια

Όπως ήδη έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενα τεύχη του "ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ" από 1-1-2018 ξεπαγώνει η χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων σε όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους και Λειτουργούς συνεπώς και στους Εφημερίους. Από 1-1-2018 χορηγούνται πλέον κανονικά τα μισθολογικά κλιμάκια μετά από μία διετία τα οποία βάσει του νέου νόμου είχαν "παγώσει". Πρέπει όπως να διευκρινίσουμε μία άδικη μεταχείριση όχι μόνο για τους Κληρικούς αλλά και για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 δεν λαμβάνεται υπό όψιν για μισθολογική εξέλιξη ουδενός Κληρικού-Δημοσίου Υπαλλήλου, επειδή ο νόμος ανέστειλε για το συγκεκριμένο διάστημα όλες τις μισθολογικές προαγωγές. Συνεπώς ο πραγματικός χρόνος για την καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων είναι εκείνος από την ημέρα του αρχικού διορισμού κάθε Κληρικού στον Δημόσιο Φορέα μέχρι την 31-12-2015 και από 1-1-2018 και μέχρι την οριστική του αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία. 

Επειδή πολλοί είναι οι αδελφοί μας Κληρικοί που ρωτούν για το μισθό τους και τις μισθολογικές προαγωγές τους θα παραθέσουμε παρακάτω ορισμένα παραδείγματα για να έχουν μία ποιο ασφαλή γνώση και ενημέρωση για το ισχύον σύστημα. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα ισχύουν μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε αν υπάρξουν και πάλι εκ των υστέρων δια νέου νόμου νέες αλλαγές.
Κληρικός ο οποίος είναι ενταγμένος στην ΠΕ Μισθολογική Κατηγορία με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ βαθμό( διευκρίνηση ο βαθμός έχει καταργηθεί) και Μισθολογικό Κλιμάκιο 0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο που αντιστοιχεί στά έτη υπηρεσίας (Μ.Κ.4) με βασικό μισθό 1.269 €. Η προκύπτουσα διαφορά των 117 € είχαμε τονίσει ότι θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτος έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα ήταν 1.136,25 €, το 2017 δεύτερο έτος θα ήταν 1.180,50€, το τρίτο έτος το 2018 ο μισθός του πρέπει να είναι 1.224,75 € και το τέταρτο έτος, το 2019 πρώτα ο Θεός, ο μισθός του θα πρέπει να είναι 1.269 €.

Κληρικός ανήκων στην Μισθολογική Κατηγορία ΤΕ με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος στο ισχύον σύστημα δηλαδή στο Ε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 2 (1.187 €), με το νέο σύστημα κατετάγη στο μισθολογικό που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €. Η προκύπτουσα διαφορά των 180 € επίσης θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το 2016 ο βασικός του μισθός είναι 1.232 €, το (2017) 1.277 €, το (2018) ο μισθός θα είναι 1.322 € και το 2019 θα πρέπει να είναι 1.367 €.

Στο επόμενο τεύχος θα καταθέσουμε παραδείγματα για τις υπόλοιπες Μισθολογικές κατηγορίες.

Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Βαμβακίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
Ι.Μ. Ζιχνών & Νευροκοπίου
Αντιπρόεδρος Ι.Σ.Κ.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: