ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Συμμετέχει και στηρίζει το συλλαλητήριο της Αθήνας η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 8 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 1                                     Ηράκλειο 31-01-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης(ΕΣΚΕΚ) συνεδρίασε σήμερα 31 Ιανουαρίου 2018 στην πόλη του Ρεθύμνου και αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Οι ιερείς της Κρήτης, χωρίς να συντασσόμαστεμε τις απόψεις κανενός πολιτικού ή κομματικού φορέα, υψώνουμε την φωνή μας προς κάθε αρμόδιο και ζητούμε να μην επιτραπεί η χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή παράγωγό του από τα Σκόπια.

2. Θεωρούμε ότι η χρήση του όρου Μακεδονία με οποιονδήποτε τρόπο, θα μας οδηγήσει μελλοντικά σε περιπέτεια ως Έθνος και ως Εκκλησία.

3. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το συλλαλητήριο της Αθήνας, γιατί πιστεύουμε ότι τα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτα.

Για το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Ε.Κ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Ειδ. Γραμματέας

π. Ζαχαρίας Αδαμάκης                       π. Γεώργιος Μηλάκης
Πρωτοπρεσβύτερος                          Πρωτοπρεσβύτερος

Δεν υπάρχουν σχόλια: