ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Ο Ι.Σ.Κ.Ε. είναι ο αρχαιότερος εν ζωή Σύνδεσμος στην Ελλάδα και εκπροσωπεί το σύνολο των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΑΘΗΝΑ 20/11/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Καθώς τις τελευταίες ημέρες γίνεται, όψιμα και δόλια, πολύς λόγος για το ποιος είναι ο Ι.Σ.Κ.Ε., θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ορισμένα δεδομένα. 

Ο Ι.Σ.Κ.Ε. είναι ο αρχαιότερος εν ζωή Σύνδεσμος στην Ελλάδα ιδρυμένος το 1890 από τον μακαριστό Μητροπολίτη (Αρχιεπίσκοπο) Αθηνών κυρό Γερμανό Καλλιγά και κατ’ αρχήν από Κληρικούς Αθηνών και Πειραιώς, ανάμεσα στους οποίους ο πατήρ Νικόλαος Πλανάς, Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και πλείστοι όσοι ευσεβείς ιερείς, όπως ο αοίδιμος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος.

Ο Ι.Σ.Κ.Ε. εκπροσωπεί το σύνολο των Κληρικών της Ελλάδος αφού αυτό αναφέρεται ρητά στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Νόμος 590/1977, άρθρο 63, ΦΕΚ Α 146/31-5-1977). 

Την αναγνώριση και το ενδιαφέρον της Ιεράς Συνόδου απηχεί και η υπ’ αριθμόν 2206/4659/2193/14-11-1978 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Παρόλο που επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου συρρικνώθηκε η εκπροσώπηση, δύο μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. (από τέσσερα), εκπροσωπούσαν επισήμως τους Έλληνες Κληρικούς στον διάδοχο του ΤΑΚΕ που ήταν το ΤΑΠΟΕΚΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). Επίσης μετά την ένωση των Ασφαλιστικών φορέων των δημοσίων υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ. ο Ι.Σ.Κ.Ε. εκπροσωπείτο από ένα μέλος. 

Όπως γίνεται κατανοητό ο Ι.Σ.Κ.Ε. δεν εκπροσωπεί μόνον τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά θεσμικά και αναγνωρισμένα το σύνολο των Κληρικών της Ελλάδος. 

Όσον αφορά το σχετικά μικρό αριθμό ενεργών μελών, η απάντηση είναι ότι στον Ι.Σ.Κ.Ε. δεν συμβαίνει ό,τι και στους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, όπου με την εγγραφή κάποιου στους μισθολογικούς καταλόγους γίνεται άμεση εγγραφή του και στον συνδικαλιστικό φορέα. 

Αυτό ήταν και είναι πάγιο αίτημα του Ι.Σ.Κ.Ε. προς την Ιεραρχία της Ελλάδος το οποίο μέχρι σήμερα δεν εισακούστηκε. 

Επίσης επανειλημμένα ο Ι.Σ.Κ.Ε. έχει ζητήσει από τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες να επιτρέψουν στους κληρικούς των επαρχιών τους να δημιουργήσουν παραρτήματα του Ι.Σ.Κ.Ε. όπως ορίζει το καταστατικό του. Και αυτό το αίτημα προσέκρουσε στην καχυποψία και την λανθασμένη εικόνα που έχουν πολλοί για το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης του εφημεριακού κλήρου, αλλά και στην αδιαφορία των αδελφών μας Κληρικών και στο αίσθημα ασφάλειας που ίσως παρέχει η εφημεριακή τους θέση. 

Γιατί άραγε δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του ΙΣΚΕ; 

Δεν αρνούμεθα ότι στο παρελθόν είχε προκληθεί όξυνση μεταξύ των σχέσεων Ιεράς Συνόδου και Ι.Σ.Κ.Ε. όταν ο Ι.Σ.Κ.Ε. υπερασπιζόμενος τα μέλη του σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπερέβη τα εσκαμμένα. Όμως την τελευταία δεκαετία υπό την προεδρία του νυν προέδρου π. Γεωργίου Σελλή κατεβλήθη τιτάνια προσπάθεια για την εξομάλυνση των σχέσεων. Έμπρακτα εκδηλώθηκε η προσπάθεια αυτή τιμώντας Αρχιερείς οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί στον Σύνδεσμο, αναδεικνύοντας τους ως επίτιμα μέλη. 

Στις επισκέψεις μας στον Μακαριώτατο και σε Μητροπολίτες δεχόμασταν την ίδια ερώτηση που αγωνιωδώς ενδιαφέρει και τα Μ.Μ.Ε. σήμερα. Πόσους εκπροσωπούμε; 

Η απάντηση, θεσμικά και ουσιαστικά, είναι μια: εκπροσωπούμε το σύνολο των Κληρικών της Εκκλησίας τη Ελλάδος ανεξαρτήτως του ποσοστού των εγγεγραμμένων. 

Ο Ι.Σ.Κ.Ε. απέδειξε με απτά παραδείγματα εκφοράς λόγου και ανακοινωθέντων, ενεργειών και παρεμβάσεων ότι παρακολουθεί, παρεμβαίνει, ενημερώνει και προμαχεί υπέρ των δικαίων του εφημεριακού κλήρου. 

Όσον αφορά καθοδηγούμενη απόπειρα δημιουργίας νέου συνδικαλιστικού οργάνου των ιερέων υπό ενός διαγραμμένου μέλους του Ι.Σ.Κ.Ε. με τις ευλογίες, όπως φημολογείται, ενός Μητροπολίτου, το αφήνουμε στην κρίση του καθενός. 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: